DE BESTE HAVENVAKSCHOOL TER WERELD

 

De foto’s zijn genummerd. Mocht er bij wie dan ook de behoefte bestaan een of meerdere plaatjes van een eigen onderschrift te voorzien, dan kan dat MET VERWIJZING NAAR DAT NUMMER, per mail aan ons worden opgegeven. Veel kijkplezier.


info@havenvakschool.com

DOKWERKERS VAN ANTWERPEN

Zeldzame foto's (sommigen moeten zelfs worden gedateerd rond 1870) uit een diep grijs verleden. Het betreft terugblikken naar de haven van Antwerpen, waar de nieuwe technieken maar ook de zwaarte van het werk beslist niet onderdeden voor die van Rotterdam De plaatjes zijn daarom van zulke onschatbare waarde omdat ze veel beter dan alles wat er aan fotomateriaal bestaat over de havenarbeid van tot 150 jaar geleden in Rotterdam de ellende van het werk, maar ook de sociale cultuur en werkomgeving van de bootwerker, hier dokwerker genoemd, in beeld brengen.

Merk op dat ook de rol van de vrouw in de havenarbeid hier sterke accenten krijgt. Nogmaals: zeer zeldzaam materiaal, vanwege de gebrekkige opnametechnieken in die tijd natuurlijk vaak korrelig en niet al te fraai van design maar de liefhebbers en historici zullen daar weinig last van hebben.