DE BESTE HAVENVAKSCHOOL TER WERELD

 

De foto’s zijn genummerd. Mocht er bij wie dan ook de behoefte bestaan een of meerdere plaatjes van een onderschrift te voorzien, dan kan dat MET VERWIJZING NAAR DAT NUMMER, per mail aan ons worden opgegeven. Veel kijkplezier.


info@havenvakschool.com


HAVENARBEID EN KUNST

Heel veel kunstenaars hebben zich gedurende de afgelopen 150 jaar laten inspireren door de havenarbeid. En bijna altijd weer vanwege de zwaarte van het werk en de kommervolle sociale omstandigheden die daar de eerste decennia van de vorige eeuw aan gekoppeld waren. Onveiligheid, drank, ongehoord lange werktijden, voor zover er al werk was, uitbuiting, stakingen die zelden iets opleverden en vooral veel droefenis in de gezinnen van wat eerst nog waren de bootwerkers, later de havenarbeiders, en recenter de havenwerkers.

Momenteel heeft bijna elke havenwerker een eigen gespecialiseerde functie zodat ook dit begrip aan erosie onderhevig is.