DE BESTE HAVENVAKSCHOOL TER WERELD

 

ARCHIEF HAVENOPLEIDINGEN

Deze belangrijke pagina heeft tot doel een overzicht te geven van belangrijke momenten in de geschiedenis van de Havenvakschool en van havenopleidingen in Rotterdam in het algemeen. De lijst met evenementen is natuurlijk niet compleet maar het is wel de meest uitgebreide die er bestaat. Maar tevens bevinden zich er natuurlijk hiaten in. Daarom houden wij ons aanbevolen voor tips en uitbreidingen in alle soorten en maten die met dit onderwerp in verband staan. Meld dit per e-mail, en wij vullen de lijst zonodig aan.

Attentie: van sommige gebeurtenissen is bij ons slechts het jaartal bekend en niet de precieze datum, vandaar dat hier alleen het jaar wordt genoemd waarin e.e.a. zich heeft voltrokken.

1889

Er wordt een Arbeidswet ingevoerd waarin gevaarlijk en ongezond werk voor vrouwen en jongeren wordt verboden


1891

In gebruikstelling van “Het Luizenhok” aan de Boompjes (Rotterdam), locatie voor het aannemen van en uitbetalen aan Bootwerkers


7-1-1895

Geboortedatum Jan Kruis; de grondlegger van de Havenvakschool


5-11-1903

Geboortedatum Jan Backx

Grootste inspirator voor Havenopleidingen


1905

Oprichting van een Vereniging van Stuwadoors


1-11-1916

Stuwadoorswet van kracht


2-7-1917

Instelling van de Havenreserve (daarvoor de “Aanneming van Havenarbeiders”)


1919

Invoering van een nieuwe Arbeidswet


1928

Aan de Rijnhaven wordt een Schaftlokaal ingericht, gekoppeld aan een badhuis (voor het eerst faciliteiten voor Bootwerkers)


19-3-1943

Frans Kruis schrijft rapport over oprichting Havenvakschool

Kruis wint prijs met dit idee


7-3-1944

Frans Kruis schrijft 2e rapport over Havenvakschool

Op uitnodiging van de Havenvereeniging


1947

SVZ neemt schip Hoogkerk in gebruik

Plaats voor opleidingen havenwerk


15-3-1947

Dagelijks Bestuur SVZ geeft Prof. Rutten opdracht onderzoek werkomstandigheden in de haven


1-4-1947

Dr. Backx en Dr. Stakenburg brengen werkbezoek aan Prof. Rutten

Opdracht aan Rutten Havenonderzoek


1-7-1947

Werkgeversvereniging start onderzoek naar mogelijkheid Havenvakschool

Prof. Rutten neemt onderzoeksopdracht aan


6-7-1947

Prof.  Dr. F.J.Th. Rutten brengt verslag uit over Havenonderzoek/opleidingen


5-9-1947

Havenopleiding start op het s.s. "Veteraan" met eerste ploeg HAR-arbeiders (12 personen)

De eigenlijke structurele start van havenopleidingen


1949

SVZ neemt schip De Veteraan in gebruik

Directe voorloper van de Havenvakschool


1949

Eerste vakopleiding Havenarbeider van start

Cursus van 10 weken


1-2-1949

Rijkssubsidie (f 10.000,-) voor basisopleiding havenarbeiders


5-9-1949

Start Opleiding voor Volwassenen aan boord van de s.s. Veteraan


12-11-1949

De eerst opgeleide ploeg Havenarbeiders (s.s. Veteraan) ontvangt diploma


20-2-1950

Start cursus voor dekgasten van de HAR


8-3-1950

Request aan H.M. de Koningin voor rijkssubsidie vakopleiding

6-6-1950

Start eerste cursus voor controleurs (HAR)


12-2-1951

Start toezichthouders en bazenopleiding


14-12-1951

Internationale Arbeidsconferentie te Nervi neemt resolutie aan dat "havenarbeid een vak is"


1952

Besluit valt om Havenvakschool op te richten

Uitvoerder: dr. A.J. Techiné Stakenburg


7-7-1953

Gedelegeerden SVZ stemmen in met komst Havenvakschool

Na een inleiding van Prof. Rutten


25-8-1953

Notaris Nauta verlijdt de acte van de "Stichting Havenvakschool"


7-9-1953

Aanvang Havenvakschool St Jobsweg 9 - 22 leerlingen, 14,5 jaar.

H.J.A. Loedeman, waarnemend directeur. Leraren: H. Loedeman (A.V.O.), C. Staal (lich.opv.), M. Rietveld en M. Reyngoud (handvaardigheide), A. Peters en H. Aarse (Jeugdleider)


17-9-1953

Verhuizing Havenvakschool naar de Maashaven (Thomsen's Haven Bedrijf)


23-10-1953

Officiële bezichtiging Havenvakschool Maashaven


1-12-1953

2e Officiële bezichtiging Havenvakschool Maashaven


1954

Het vak "levensvragen" komt op lesrooster Havenvakschool


1-4-1954

Gemeente Rotterdam besluit de instandhouding Havenvakschool als noodzakelijk


31-5-1954

H.M. Koningin Juliana brengt bezoek aan Havenvakschool - Maashaven

Lunch in directiekamer Thomsen


3-8-1954

Het zakgeld wordt ingevoerd op de HVS

(4 niveaus)


6-8-1954

Koninklijk besluit dat de Havenvakschool zal worden gesubsidieerd

Met terugwerkende kracht 1-1-1954


1955

Start Voorbereidende klasse Havenvakschool (VBK)

Uitbreiding schoolduur met 1 jaar om aansluiting met lager onderwijs te bereiken


1955

Aanvang primair operationeel leerlingenstelsel Havenvakschool

Voor de tijd van 1,5 jaar


1957

Burgemeester Mr.G.E. van Walsum steekt eerste spade voor nieuwe school Waalhaven


12-7-1957

De eerste 8 Havenvakschoolleerlingen worden gediplomeerd als "gezel"


20-9-1957

Eerste spade Havenvakschool Waalhaven door Burg. Van Walsum


15-10-1957

Oprichting harmoniekorps Havenvakschool- Gemeente Rotterdam schenkt alle nieuwe instrumenten. Dirigent wordt dhr. Brilleman


december 1957

HVS-harmonie geeft eerste concert voor ouders van leerlingen met: Nu Zijt Wellecome


27-12-1957

Notaris Nauta verlijdt acte "Stichting Vakopleiding Havenbedrijf"

(kleine wijzigingen per 8-5-1959) - naam Stichting Havenvakschool vervalt


15-4-1958

Nieuwe Stichting Vakopleiding voor Volwassenen


15-4-1958

Dhr. A. Peters benoemd tot directeur Havenvakschool


1-9-1958

Dhr. J.Ph.Backx legt eerste steen nieuwe school Waalhaven

Scheepsmodel laden en lossen in gebruik


24-9-1959

Opening nieuwe Havenvakschool aan de Waalhaven

Opening: Onderwijsminister Cals


30-11-1959

Wijziging Stuwadoorswet (nu ook werk voor 16 en 17-jarigen)


24-6-1960

Live-tv-uitzending van Havenvakschool (1e grote programma)

NCRV


1961

Oefenschip Waalhaven krijgt 2e stel laadbomen

Installatie elektrische lieren


1-9-1961

Toelatingsleeftijd Havenvakschool nu vanaf 12 jaar


1-11-1961

Oprichting Vereniging van Leerlingen en Oud-leerlingen (gestart met 125 leden) Is geruisloos weer verdwenen. Een nieuw probeersel in 2010 mislukte evenzeer.


1962

Monteursopleiding gaat van start


23-2-1962

Start Centrale Examencommissie


12-9-1962

Prins Chula Ckakrabongse van Thailand bezoekt de Havenvakschool


15-9-1962

Start eerste cursus Bedrijfsinstructeurs


8-11-1962

Gemeenteraad Rotterdam keurt start 2e Havenvakschool goed


26-4-1963

Première opleidingsfilm "Weg naar de Wereld"

Jan van Hillo


1-9-1963

Opening dependance Haven- en Vervoerschool - rechter Maasoever

Brigantijnstraat (later naar -Tjalklaan) (voor Brugklassers)


1964

Topjaar Havenvakschool aantal leerlingen

355 leerlingen op school / 360 leerlingen in het leerlingenstelsel


1965

Uitbreiding HVS met Hogere opleiding voor Leidinggevenden in de haven

Later volgt integratie in Hogere Economische School


1965

Aankomst m.s. Cilicia (later "jan Bacx")

Tweede Havenvakschool


25-6-1965

Koninklijk besluit subsidiëring 2e Havenvakschool


1-9-1965

Aanvang "Hogere Opleiding" HVS - 2-jarige dagcursus


10-11-1965

Aankoop van het m.s. "Cilicia" van de Schotse Anchorline

Cilicia werd de Jan Backx


1966

Rotterdamse verladers richting Europe Container Terminus (ECT) op


26-2-1966

Viering 10-jarig bestaan leerlingstelsels op de "Erasmus" en de "Pieter Caland"


3-5-1966

Bij Sealand aan de Prinses Beatrixhaven wordt het containerschip “Fairland” voor het eerst gelost met de zeer in oog springende Sealand-containerkraan op de hoek Waalhaven/Pr. Beatrixhaven.


13-5-1966

Start verbouw m.s. Cilica tot "Jan Backx" op Werf van Verolme


2-1-1967

Start 2e Havenvakschool in Rotterdam

Schip: Dr. J.Ph. Backx


1967

Opening Jan Backx voor leerlingen Rechter Maasoever

Directeur H. Vreeswijk


1967

Mw. F.Backx-Benning doopt de "Jan Backx"

Burgemeester Rotterdam opent deze 2e Havenvakschool


2-1-1967

Tweede Havenvakschool "Jan Backx" wordt afgemeerd in de Parkhaven

HVS-dependance Tjalklaan wordt opgeheven


13-1-1967

Bij Thomsen gaat een nieuwe voorstuwersopleiding van start


1-8-1967

Vestiging van Gem. Internaat voor de Zeevaart aan boord van Jan Backx


1-10-1967

Dr. J.Ph. Backx verlaat Thomsen als President-Directeur


10-1-1968

Z.K.H. Prins Claus brengt bezoek aan Havenvakschool Waalhaven


26-3-1968

Eerste cursus Belading Containers gaat van start


8-5-1968

Notaris Nauta passeert acte voor de Nieuwe Stichting Vervoer- en Havenopleidingen


4-10-1968

Aanvang cursussen middenkader Haven en Vervoer


13-12-1968

Stichting Vakopleiding Havenbedrijf besluit tot naamsverandering in Stichting Vervoer en Havenopleidingen


13-12-1968

Havenvakscholen heten voortaan Haven en Vervoerscholen


1969

Havenvakscholen worden Haven- en Vervoerscholen genoemd


18-4-1969

Havenvakschool Waalhaven heet nu "Prof Rutten"

Directeur Dhr. J. van der Wiele


1-9-1969

Opening Internaat voor jongens leerlingenstelsel aan boord van "Jan Backx"


1-9-1969

Oprichting "technisch-administratie afdeling" HVS -Jan Backx


29-3-1972

Uitreiking van het 10.000ste certificaat door de Centrale Examen Commissie (opleidingen)


29-9-1972

Start Talenpracticum Hogere HVS aan de Lloydstraat


1973

Opleiding Haven- en Vervoerscholen wordt verlengd

Van 3 naar 4 jaar


1973

HVS Prof Rutten wordt vierjarig i.p.v. driejarig


1-3-1973

De Rijkssubsidie voor de Havenvakscholen voor Volwassenen wordt ingetrokken (bezuinigingen)


26-5-1973

Slot Moermond te Renesse (Outward Bound School) geopend als nieuw opleidings- en vormingscentrum


1974

Eerste vrouwelijke leerlingen worden toegelaten op Prof. Rutten


27-5-1974

Burgemeester Thomassen slaat eerste paal voor nieuwe Havenvakschool aan de Soerweg


21-10-1974

Koningin Juliana bezoekt wederom de Havenvakschool

Eerste steenlegging Haven en Vervoerschool Volwassenen


1975

Eerste Steenlegging Haven- en Vervoerschool Volwassenen "Dr. A.J.T. Stakenburg"


1-5-1975

Eerste uitgave "De Brug" (huisorgaan HVS- scholen)


4-6-1975

Prinses Beatrix en Prins Claus bezoeken Handvaardigheidslessen HVS


27-10-1975

Prins Claus opent "Dr.A.J.T.Stakenburg"-school aan de Soerweg


1976

Start leerlingenstelsel "Wegvervoer"


1-9-1976

Aanvang Middelbare Opleiding Haven- en Vervoerschool "Jan Backx"


1-9-1976

Start leerlingstelselklas voor chauffeurs aan de Prof.Rutten-school


29-10-1976

Ministeriële toestemming voor de "Prof. Rutten" om afd. Technisch-administratief Onderwijs te beginnen


1977

Start Technisch-Administratieve opleiding HVS


10-3-1977

Start cursus "Havenapplicatiedagen voor Universitair/Hoger Beroepsonderwijs


1978

Nieuw HVS-gebouw bij Delfshaven

Ook deze school krijgt de naam Jan Backx


1978

25-jarig bestaan Haven- en Vervoerscholen met ca. 1000 leerlingen


27-1-1978

Dr.A.J. Stakenburg ontvangt de Van Oldenbarnevelt-penning

Benoeming Ridder in de orde Nederlandse Leeuw 10-2-1978


10-2-1978

In Peru wordt gestart met de bouw van een Havenvakschool naar het model van de school in Nederland


23-8-1978

Burgemeester A.A. van der Louw opent tentoonstelling"25 jaar "prof Rutten"-school


30-9-1978

Burgemeester Van der Louw slaat eerste paal nieuwe school ter vervanging van "Jan Backx"


13-6-1979

Ter vervanging instructievaartuig "Wim Hulsker" wordt het "m.s. EdichIII" verkregen


1-8-1979

Documentatiecentrum van de SVZ verhuist naar "Stakenburg"-school


3-9-1979

Oud-consulent en directeur Prof. Rutten-school Hans van der Wiele overlijdt


11-9-1979

Eerste steenlegging nieuwe school Westkousdijk door Mr. J.A. Reus


17-9-1979

In gebruikneming management casestudy "Eurohavenspel"


2-11-1979

A. van Meggelen wordt benoemd tot directeur "Prof.Rutten"-school ter vervanging van J. van der Wiele


27-11-1979

Op het oefenschip aan de Waalhaven wordt de Dekkraan in gebruik genomen


21-4-1980

Prof.Dr.F.J.Th. Rutten, medeoprichter van een aantal havenopleidingen, overlijdt op 80-jarige leeftijd


25-8-1980

Start cursussen "expeditie" en "Douanewetgeving" op de "Dr. A.J.T.Stakenburg"-school


1-9-1980

Documentatiecentrum en secretariaat van Stichting Vervoer en Havenopleidingen ondergebracht op de nieuwe "Jan Backx"


6-10-1980

Prins Bernard opent de Haven- en Vervoerschool "Jan Backx" aan de Japarastraat


23-5-1981

Jaarlijkse Europoort Vorktruckwedstrijden worden voor de 25e maal verreden


1-8-1981

J. Vooijs aangesteld als nieuwe directeur van de "Dr. A.T.J. Stakenburg"-school ter vervanging van W. Chr.H. van Zutphen


4-6-1982

Overlijden Dr. J.Ph. Backx

Grootste inspirator voor en grondlegger van Havenopleidingen


1-7-1982

Dhr. B. Dekker, leraar Havenvakschool, wordt gehuldigd als eerste docent die 25 jaar aan de Stichting is verbonden


18-11-1982

Groot (gezongen) protest van HVS-leerlingen o.l.v. Bertus van der Horst (Vervoersbond) die deel uitmaken van het leerlingenstelsel wegens ontbreken van een CAO


1-9-1983

Hogere Beroepsopleiding "Haven en Vervoerkunde" van start


1-8-1990

Fusie Maritiem Instituut Anthony van Hoboken met Rijn-en binnenvaartschool en Haven- en Vervoerscholen

Havenvakscholen worden onderdeel van Scheepvaart en Transport College


1997

STC verwerft status "Vakinstelling voor Scheepvaart en Transport"


1999

Ontstaan van een samenwerkingsverband tussen Rotterdamse opleidingen voor de haven- en scheepvaartsektor


30-9-2005

Opening nieuwe Hoofdgebouw STC - Lloydpier

door: Prins Willem Alexander


15-10-2005

Oud-HVS-vormingsleider en docent Henk Aarse overlijdt


2006

Havenbedrijf start activiteit om instroom Rotterdamse jeugd te vergroten


6-12-2006

Oud HVS-docent Waldi telgt overlijdt in Paramaribo


2008

STC start Indoor Haven en Vervoer Trainingscentrum


12-9-2009

Eerste grote reünie Oud-leerlingen/docenten Havenvakschool

Eerste algehele reünie sinds 56 jaar (aan boord van De Majesteit)


12-9-2009

Bob Dekker, voormalig docent Havenvakschool door Oud-HVS-leerlingen benoemd tot "Ere-HVS-docent voor het leven"


1-4-2010

Oprichting Vereniging Oud-leerlingen Havenvakschool

Na krap een jaar volgt wegens wanbestuur de ontbinding van deze vereniging


3-9-2010

Tweede grote reünie Oud-leerlingen/docenten Havenvakschool

Aan boord van De Smaragd1


23-10-2010

Start afbraak Havenvakschool Waalhaven

Ook het beroemde oefenschip wordt afgebroken


18-2-2011

STC start nieuwbouw STC-gebouw aan de Waalhaven


2-9-2011

Derde grote reünie Oud-leerlingen/docenten Havenvakschool

Locatie: Van der Valk Hotel - Blijdorp


24-9-2011

Overlijden Wil van Zutphen (95)

Belangrijk promotor Havenvakschool en Directeur "Dr. Stakenburg"


mei 2012

Nieuwe Havenvakschool aan de Waalhaven wordt opgeleverd


juli 2012

Laatste resten van de Oude Havenvakschool Waalhaven worden door bulldozers vernietigd


31-8-2012

4e Reunie Oud-leerlingen Havenvakschool. Vaartocht met de Contessa


22-5-2013

Officiële opening Tweede Maasvlakte


29-5-2013

Officiële opening nieuwe Vakschool/Waalhaven - door Prins Floris (4e zoon Prinses Margriet/Mr. Pieter van Vollenhoven)


5-7-2013

Lancering van de Dvd-box “150 jaar Havenarbeid”. Nu voor het eerst de erkenning van het vak in beeld en geluid.


7-9-2013

Vandaag is het 60 jaar geleden dat de Havenvakschool aan de Maashaven in Rotterdam werd opgericht (op het terrein van Thomsen’s Havenbedrijf)


17-11-2013

Openbaarmaking van het “besloten” boek:

BOOTWERKERS. Lees het hier: gratis