DE BESTE HAVENVAKSCHOOL TER WERELD

 
  

(Ardennen01). Uit onze herinneringen puttend moeten dit Izak Hoogesteger zijn en Giel van Leuwen. Izak droeg de bijnaam “oogje” omdat hij nogal eens met zijn ogen knipperde.

(links: Ardennen07). Baas Wil van Zutphen altijd weer omringd door dames, in dit geval de eigenaresse van “Ferme Libert”.

(boven: Ardennen08). Herbert Leo van Beek die in die jaren deel uitmaakte van het speciale Leerlingenstelsel dat was opgericht voor jongens die geen Havenvakschool hadden genoten.

(links: Ardennen23). v.l..n.r. Alweer Herbert van Beek en ???


(rechts en onder: Ardennen29, 30 en 31). Het beroemde KIKKERSPEL waarover nog lang zou worden nagepraat.. De bedoeling was via het trekken aan de touwtjes de kikkers naar de overkant te krijgen...of zoiets. De juiste spelregels kennen we niet meer. Wie nog wel.

Het waren in elk geval hilarische gebeurtenissen, dus er moet meer aan de hand geweest zijn dan dit voor het oog kleutergedoe.

(links onder: Ardennen30). v.l.nr. Freule Ortt, de eigenaresse van “Ferme Libert”, Hans Staat en nog vele anderen die hun naam maar eens moeten opgeven, en staand in de hoek spelleider Wil van Zutphen (zonder dame direct naast zich).

(rechts onder: Ardennen31). Staand in de hoek, de vermaarde consulent en latere Directeur van de Havenvakschool Hans van der Wiele; de man die tegelijk voor vrijwel alle buitenschoolse activiteiten de initiatiefnemer en aanjager was.

(Ardennen39). Diner in “Ferme Libert”. Merk op: rechts heeft Freule (juffrouw) Ortt, voor wie elke HVS-scholier zoveel respect had omdat ze overal aan meedeed, zich traditioneel een plaatsje verworven naast Hans van der Wiele. Pas heel veel later zou blijken, of liever het gerucht de ronde doen, dat zij al die jaren verliefd is geweest op de consulent zonder daar ooit iets van aan de buitenwereld te hebben meegegeven. De liefde werd nooit goed beantwoord omdat even tevoren Van der Wiele zich had verloofd met een prachtige Francaise die vervolgens zijn vrouw zou worden en grote genegenheid zou gaan genieten bij iedereen die haar in HVS-kringen later zou ontmoeten. Een pracht verhaal op zich. Met een traan en een lach.


(Ardennen37). Onder, weer een of ander diner in dezelfde lokaliteit. Maar let nu op: tegenover Van der Wiele naast Wil van Zutphen, de man met de bril is Dhr. Peeters. Hij was de eerste Algemeen Directeur van de Havenvakschool (1953). Op de school zelf zagen we hem niet veel omdat hij meer met representatiezaken was belast, maar wel bij uitstapjes zoals naar de Ardennen van zich liet horen, vooral zien. Vrijwel zeker was zijn achtergrond daarbij bepalend; een vooraanstaand bestuurder van de padvinderij in Nederland.

(Ardennen38). Links: fotograaf Cees Vos meldt hierover: “Izaak Hoogesteger, ?, Van Geest?....Jansen en vrijwel zeker Henny Seegers, de zoon van Henk Seegers instructeur bij de SHV, maar helemaal zeker ben ik daar niet van”. Geen touw aan vast te knopen dus - wie helpt. Wel is in de figuur rechts voor, die een vorkje meeprikt, Hans Staat te herkennen.


(Ardennen40). Rechts: De rechter figuur is Piet (of Peer) Donkers , een kleine krullebol die prominent deelnam aan alles dat de Havenvakschool buiten organiseerde. Naast hem Izak Hoogesteger.

(Ardennen41). Boven: In degene die ons vanuit het midden op dit plaatje recht aankijkt menen we de toenmalige HVS-leerling Piet Kwaijtaal of Kwaytaal te herkennen.

(Ardennen42). links: “dit ben ik zelf Cees Vos”

(Ardennen45). Rechts: We gaan terug naar de bus.

(Ardennen47). links: “ben ik zelf weer: Cees Vos”

(Ardennen48). Rechts: “en nog een keertje”

(Ardennen46). links: ...Jansen, rechts: Piet (of Peer) Donkers, wat zou het leuk zijn als deze laatste er nog is en met ons contact wil opnemen -  we herinneren hem als een fantastische maat die bij iedereen even populair was. Een HVS-leerling ook uit de jaren vijftig en zestig.

(Ardennen50). boven: ...een prachtige maar vooral lange wandeling door de Ardennen, en maar goed dat wij er nauwelijks besef van hadden dat krap twee decennia daaraan voorafgaand dit de precies plek was waar (Ardennenoffensief) de laatste grote aanval van de Duitsers plaatsvond. De slag vond plaats van 16 december 1944 tot 25 januari 1945 en werd gewonnen door de geallieerden. Maar tijdens de veldslag was er dezelfde kou en vorst als waarmee nu de HVS-ers op werden getrakteerd.


(Ardennen55 en 51). onder: hier een soort van bewijs ervan. Water moest worden gedronken uit een bevroren beek...dat soort nare herinneringen kleven er ook aan de Ardennenkampen.

(Ardennen58). links: ...Henk Versteeg, Izak Hoogesteger en die ons aankijkt moet Hans Staat zijn.

(Ardennen56). Rechts: Cees Vos meldt hierover: “...hij lag bij mij op de kamer maar weet echt zijn naam niet meer (zeker de leeftijd....!!)”.

Dus gluurders om Cees nog even te helpen, wie is het?

(Ardennen63). links: Giel van Leeuwen

(Ardennen60). Rechts: Het zal toch niet...opnieuw (baas) Wil van Zutphen geflankeerd door het vrouwelijk geslacht, maar wie o wie...

(Ardennen69). Boven: ...dorst lessen bij het wak. Geheel rechts herkennen wij Piet Kwaytaal.

(Ardennen83). links: Giel van Leeuwen, Herbert van Beek, ?, ?, ..Jansen, Jan van Hausselt, ?, Piet Donkers

(Ardennen70). Rechts: lekker op z’n Rotterdams “inkochelen”, maar wie boven of onder lag blijft een raadsel. Of niet soms?

(Ardennen106). links: Bezoek aan Malmedy

(Ardennen85). Giel van Leeuwen, Henk Versteg.

(Ardennen108). En dit moet dan maar het belangrijkste vraag- en antwoordplaatje worden van deze pagina. Wie durft het aan: zoveel mogelijk namen op de juiste positie te benoemen.

Eeuwige roem wordt verzonden naar de winnaar.

(Ardennen112). Links: Wie kent ‘m niet intussen..

(Ardennen113). Herbert van Beek en...

(Ardennen114). De kamergenoten van Cees Vos. Maar laat hij deze namen zich nu niet meer kunnen herinneren.

Kortom: wie geeft Cees als tegenprestatie voor de toezending van al deze foto’s het antwoord daarop.