DE BESTE HAVENVAKSCHOOL TER WERELD

 


IN- EN UITGAANDE POST

VOOR- EN VAN IEDEREEN DIE BETROKKENHEID HEEFT

MET DE HAVENVAKSCHOOL

2010-57

17 december 2010


Frits,

Ik heb met veel plezier de 10 fotopagina’s bekeken van destijds en wat herkenningen gedaan die ik hierbij graag doorgeef.

Pagina Foto-van-toen 1: foto nr. 59 is Ger Ros, nummer 3 met Brons.

Pagina Foto-van-toen 3: Foto 317 is de spreker Piet van Keulenm, van de Vervoersbond FNV en foto 336 is inderdaad Hans Erkamp, de meest rechtse opo de foto.

Pagina Foto-van-toen 6: W 205 de Kennedymars met v.l.n.r. op de voorgrond Van Ort, Wim Rietveld, Ger Dorr en Ger Ros.

Met vriendelijke groet,

Ger Ros


Red.: Hartelijk dank Ger voor deze aanvulling die wij meteen hebben aangebracht bij de corresponderende plaatjes.

Wat ons betreft kijken nog veel meer oud-HVS-leerlingen deze fotopagina’s nog eens door om te zien of er opheldering valt te geven over de personen en situaties die, waarvan velen al meer dan een halve eeuw terug, werden vastgelegd.
2010-50

15 november 2010Ik heb mijn vader al eens eerder aangemeld maar hij staat nog steeds niet in de lijst ook al is hij helaas op 59-jarige leeftijd overleden.

Zijn naam is: Johannes Peter Ton.

En Ton is zijn achternaam.

Met vriendelijke groet,

Alex Ton


Red.: Dank voor je melding Alex. Waarschijnlijk is de eerdere opgaaf destijds misgegaan omdat je vader is overleden, waarvan wij nu dus met gevoelens van medeleven kennis moeten nemen. Fijn dat je het toch meldt omdat dit soort berichten voor andere oud-leerlingen van grote betekenis kan zijn omdat in de herinnering van de meesten van hen je vader natuurlijk nog een belangrijke rol kan spelen. Kortom: ons HVS-namenregister zal hiermee worden aangevuld en binnenkort op deze pagina’s worden ververst.
2010-49

11 november 2010


L.s.,

Ik kwam via een link bij de Oud Rotterdammer op je website terecht.

Hartstikke leuk overigens.

Ik ga nu in ieder geval eens wat oude foto’s en zaken opduikelen uit mijn zolderarchief.

Achter mijn naam staat adres “onbekend”.

Dus hierbij weer de gegevens.

Met vriendelijke groeten,

Cor Tieman


Red.: Beste Cor, Hartelijk welkom bij ons, en wat leuk dat na die tientallen jaren het contact weer is hersteld. Op het namen-register melden we je nu natuurlijk als “bekend”; het register waarop nu al het aantal van 650 namen van oud-HVS-ers is overschreden. Je adresgegevens zullen we koesteren. En verrassend is natuurlijk dat je kennelijk ook nog over oud (illustratie)-materiaal beschikt uit die fantastische Havenvakschool tijd. Stuur maar op – en wij zullen het zeker aan deze site toevoegen.
2010-46

8 november 2010


Goedendag,

Er schieten mj nog een aantal mensen te binnen die nog niet op de lijst met HVS-namen staan.

Arne van Zwienen, woonde tijdens en na zijn schooltijd in Genk  België.

Mijndert Vogelzang

Albert en Lucas van Klaveren (overleden) tweelingbroers die veel later bij een brand in hun woning zijn omgekomen.

Hans Neeskens (overleden)

Ruud Bekude

John Larsen

Harrie van Neck 

Verder staat er in de rubriek "Oud leerlingen - 2. wat was er zo goed aan." in de bijdrage van Lia Verkade de vraag wie de heren op de foto zijn.

Er zitten 6 heren naast Lia, van links naar rechts zijn dat 1. zijn naam weet ik niet meer. 2: Karel Kuiper. 3: Rene Vendeloo. 4: Ruud de Ridder. 5: Arne van Zwienen. 6: John Larsen. 

met vriendelijke groet,

Ruud de Ridder


Red.: Hartelijk dank Ruud voor de aanvullingen. Deze zullen binnenkort zowel aan het namenregister als de fotoreeks worden toegevoegd.
2010-42

1 november 2010


Hallo organisatie,

Hierbij nog wat namen welke ik niet tegen ben gekomen op jullie lijst:

Bertus Nieuwehout - overleden door ongeval bij ECT Margriethaven.

Wim van der Beemt - werkzaam bij ECT Delta Terminal

Dik van Vlaardingen - werkzaam bij ECT Delta Terminal

Genna Obreskof - was werkzaam bij ECT is met de VUT

Piet de Bruin - onbekend

Richard Meijer - geëmigreerd naar Canada rest onbekend

Cor Tieman - onbekend

Aad Janssen - onbekend

Ruud Zondag - onbekend

Rob Schoonderwoerd - onbekend 

Ik zelf ben Thom van der Vis  was werkzaam bij ECT Delta Terminal nu met de VUT van 1962 tot 1967 de school gevolgd. Mogelijk dat er nog meer namen komen boven drijven dan komen die per mail naar jullie toe.

met vriendelijke groet,

Thom van der Vis

 

Red.: Hartelijk dank Thom. Zo willen we het graag hebben. Nieuwe namen van oud-HVS-ers die ons tot dusverre onbekend waren. Jammer dat er geen (e-mail)adressen van bekend zijn, want dan kunnen we ze in de toekomst niet benaderen. Maar misschien helpt het anderen om de jongens van weleer toch te kunnen traceren, en dat aan ons te melden. Op dit moment tellen wij 650 namen van oud-HVS-ers. Dat lijkt veel, maar komt nog lang niet in de buurt van het aantal oud-leerlingen dat de Havenvakschool ooit moet hebben bezocht. Blijf ons dus meer namen melden. En met deze gegevens hebben wij vandaag het register geactualiseerd.
2010-41

27 oktober 2010


(Het onderstaande bericht is een vervolg op de binnengekomen post nrs. 2010-34 en 2010-37 en handelt over het ernstige auto-ongeluk waarbij directeur Hans van der Wiele tezamen met de oud-leerlingen Bob van Winden, Rob van der Velden en Frits Bom op de terugweg vanuit Parijs  betrokken waren. Zie ook een herinnering daaraan op de pagina van Hans van der Wiele)


Beste Frits,

Je geheugen is goed, Bob van Winden, mijn zwager zat ook in de VW en hing na afloop in de bomen en was er beroerd, zoals alle inzittenden, aan toe. Je merkt op dat Bob een aardige zus had, dat klopt in zoverre: hij had 3 zussen, ik denk dat ik weet welke je bedoelde.

Helaas is Bob een paar jaar voor zijn pensionering, hij zat bij de rivierpolitie, na een hartinfarct overleden.

Met vriendelijke groet,

Ruud Markus


Red.: Dankjewel Ruud, en wat een naar bericht bevat je mailtje. Immers, als je nooit meer van iemand uit die tijd hebt gehoord leeft een dergelijk persoon in je geheugen voort alsof hij er nog steeds is. De realiteit achterhaalt hier dus de hoop zowel als de fantasie.

Bob was een fijn maat, en het was dan ook niet voor niets dat ook hij door Hans van der Wiele was uitverkoren om mee te gaan naar Parijs. Overigens, hij hing na afloop van dat ongeluk beslist niet in de bomen hoor; het was eigenlijk net zo ernstig want we lagen midden in de nacht op de autobaan bij Dordrecht nadat we het klaar hadden gespeeld om door het kleine ovale achterruitje van de kever naar buiten te klimmen.

Wij maken van de gelegenheid gebruik het register van namen van oud-HVS-leerlingen docenten te verversen en te voorzien van deze mutatie.
2010-40

27 oktober 2010


Geachte dames en heren,

Voor een schoolreünie van mijn lagere school ben ik op zoek naar een Rob(bert) Smit.

Hij is op dit moment ongeveer 42 jaar. De lagere school bevindt zich in Den Haag.

De reden waarom ik bij u uitkom is dat hij bij mij op voetbal heeft gezeten

en hij op de bijgevoegde een shirt aan heeft van de havenvakschool.

Rob zit gehurkt linksonder op de foto met het groene shirt. Is Rob (of zijn vader wellicht) bekend bij u ? Zo ja, heeft uw een adres of telefoonnummer van hem waarop ik hem kan bereiken ?

met vriendelijke groeten.

Raymond Vermeer

te Nootdorp

06-41481218


Red.: Beste Raymond. Met plezier hier opgenomen dus. Wij weten uit eigen HVS-ervaringen hoe moeilijk het soms kan zijn personen van destijds te achterhalen. Hoewel wij als stelregel hebben op deze plaats eigenlijk geen email-adressen of telefoonnummers te plaatsen omdat wij er nooit zeker van kunnen zijn of de betreffende persoon dat wel prettig vindt, maken we nu een uitzondering omdat u er zelf om vraagt en zo de lijnen lekker kort blijven. Ik hoop dat u succes heeft.

2010-39

26 oktober 2010


Hallo,

Ik weet niet of jullie mij kunnen helpen, maar ik ga het gewoon proberen. Ik heb vroeger een tijd bij de Scheepvaart Vereniging Zuid op de Pieter de Hooghweg gewerkt. Dat was in de jaren 60. Ik werkte daar als telefoniste/receptioniste en heb toen veel met de Havenvakschool te maken gehad. Ik ben bevriend geweest met Hennie Aarse, dochter van. Om haar gaat het mij,  we zijn elkaar uit het oog verloren en ik zou graag weer met haar in contact komen, eens horen hoe haar is vergaan. Misschien is bij jullie haar e-mail adres bekend, als dat zo is, zou ik willen vragen, dit berichtje door te sturen.

Alvast bij voorbaat dank.

Tine Bronscheer-Lambillion


Red.: Wij kunnen je helpen beste Tine. Hennie Aarse kennen wij zeer goed, ze woont momenteel in Ierland, en was als dochter van Baas (Henk) Aarse ook aanwezig bij de eerste reünie aan boord van de Majesteit. Het e-mailadres van haar wordt je apart toegezonden. Prachtig zijn de herinneringen van haar aan haar vader (zoals ook op deze site opgetekend -  (zie het hoofdstuk Henk Aarse) – dat een genuanceerd licht werpt op onze held, want thuis hadden ze het soms wat minder gemakkelijk met hem. Maar Aarse blijft onze grootste held uit de HVS-geschiedenis, en Hennie onze liefde.

Laat nog even weten hoe of jullie a.s. contact tot stand is gekomen.
2010-38

17 oktober 2010Naar aanleiding van het bericht nr. 2010-33 (betreffende wie de bijnaam Jane Mansfield had, bericht Izaak Huizinga het volgende:

Tja, wie weet niet het verschil tussen Jane Mansfield en Bertus de Wildt, en als hij (Bertus) er mee zat dat hij zo werd genoemd dan spijt het mij. Maar iedereen noemde hem zo. Hij is ten tijde van de Dagschool er ook nog aan geopereerd. Een paar stukjes kraakbeen werden er verwijderd en hij was weer gewoon Bertus en geen Jane meer. Bertus staat ook nog op een 2-tal fotootjes en wel no. 307 rechts gehurkt naast Willem Booy en foto no. 310 tussen vrouw en Jan Kleinjan in. achter de magnetron,

En Fred de Geus die heb al tich x gevraagd maar louloene; misschien als de redactie hem belt no.: 0616846165.

Een suggestie is als je aan hem vraagt of hij nog een tweede hands race fiets te koop heeft staat hij vooraan.

Vriendelijke groet  van

IZAAK HUIZINGA          

(oud klasgenoot van o.a. Fred de Geus en Koos Beer)


Red.: Inderdaad, er werden in onze tijd veel bijnamen gebruikt Izaak. En nu is het misverstand rond Jane Mansfield dus opgelost. De rondborstige filmster die ooit de aftrap verrichtte van een jubileumwedstrijd van Sparta.

Het was Bertus de Wildt die er mee werd aangeduid. Tegenwoordig schamen wij ons een beetje over die bijnamen maar gebruiker zowel als slachtoffer hadden er in die tijd weinig moeite mee (zo willen we doen geloven). Wat te denken van de huidige dominee Dirk van Noordennen die wij allen vroeger “GEEST” noemden omdat hij niet moeders mooiste was (volgens zijn maatjes dan).

Maar zijn bijnaam werd zelfs zo hardnekkig gebezigd dat zelfs de schoolleiding zijn echte naam niet meer wist en de leraren hem ook “geest” noemden, zonder acht te slaan op de reden van die aanduiding. Nu zeggen we: wij noemden hem zo omdat hij zo enorm geestig was – dat was Dirk ook wel (hij ging bovendien met allemaal tienen van school), maar de achtergrond was een beetje anders.

En dan de kwestie Fred de Geus, de oersterke bink die het destijds (rond 1955) bestond om bij het Trefballen aan de Maashaven de bal zo hard naar de andere kant van de zaal te smijten dat er grote gaten in de (asbest)wand ontstonden. Zijn Trefbaltegenstanders wisten niet waar ze het zoeken moesten om die ballen te ontwijken want wie geraakt werd lag enkele minuten voor apegapen op de grond.

Wij weten nu dat Fred, om welke reden dan ook, zich niet wil melden bij Havenvakschoolreünies (angst voor wraak van deze en gene? – flauwe kul natuurlijk).

Zeg hem maar dat als er ooit weer een reünie wordt georganiseerd wij hem zullen bellen en op straffe van een Trefbal midden op zijn ribben zullen dwingen te verschijnen op dat evenement. Heel veel ouwe maten willen dat. Fred: kom op – toen een kerel, dan nu ook.
2010-37

16 oktober 2010


Naar aanleiding van het bericht nr. 2010-34 (betreffende het auto-ongeluk met Hans van der Wiele):

Geachte redactie,

In het verhaaltje van Rob van der Velden wordt vermeld dat ondergetekende in de auto van Hans van der Wiele zat bij het ongeval. Ik moet echter meedelen dat dit niet het geval was.

Met hartelijke groeten,

Anton de Jong


Red: Beste Anton, het leek mij ook al onwaarschijnlijk anders zou ik mij dit beslist herinnerd hebben. Dus we staan voor de vraag wie naast Rob van der Velden en ondergetekende de derde persoon was wie verder aan dat leuke maar ook noodlottige reisje naar Parijs op uitnodiging van Hans van der Wiele 50 jaar terug heeft deelgenomen (zie: pagina Hans van der Wiele).

Mijn geheugen is gefixeerd op Bob van Winden, maar aangezien hij aan beide reünies niet heeft deelgenomen en ook op deze plaats nooit van zich heeft laten horen vrees ik het ergste. Bob was een fantastisch maatje (met een hele leuke zus *?’*?() en het zou toch doodzonde zijn als hij niet meer meedeed aan het spelletje hier op aarde. Wie-o-wie weet meer?

Groet, Frits Bom

(wordt vervolgd op 2010-41)
2010-36

15 oktober 2010


Dag Frits,

Hier word je wel erg triest van.

Groeten

Johan Schoofs


Red.: Hartelijk dank Johan voor deze foto. Erg attent dat je er vandaag aan de Waalahven bij was om dit dramatische moment vast te leggen. In de rubriek “Laatste Nieuws” zijn er nog meer foto’s te zien van de sloop van onze geliefde Havenvakschool. Maar gelukkig hebben wij er vorig jaar al tijdens die plechtige bijeenkomst op de binnenplaats met het officiële strijken van de vlag afscheid van kunnen nemen.
2010-35

15 oktober 2010


Goedendag.

Heb bij de aller eerste reünie kenbaar gemaakt dat ik wel als sponsor wil  optreden (daar wat
in mijn mogelijk heden  ligt)

Heb hier geen reactie van ontvangen!

Misschien verloren gegaan ?

Doe dit aanbod als  nog in wachting van je  reactie

Met vriendelijke  groet,

J.Schoots

Zeilmakerij J  Schoots.bv


Red.: Dag Johan, er is dus in de communicatie iets helemaal fout gegaan. Jammer, want we hadden de laatste keer heel erg behoefte aan een goede sponsor. Maar....binnenkort gaan we in conclaaf over volgend jaar. Mogen we dan een beroep op je doen - het zal iets groots worden. Dus ga alvast maar sparen. Maar welgemeend: heel erg bedankt voor je aanbod, fantastisch dat er oud-leerlingen zijn die ook spontaan wensen bij te dragen aan het instand houden van die fijne herinneringen aan dat grote project van weleer waaraan wij allemaal zoveel te danken hebben.
2010-34

15 oktober 2010


Ik was zo de site aan het bekijken en kwam daar het verhaal:  “Het Ongeluk” tegen.

Dit wekte mijn nieuwsgierigheid, daar ik dit al eens eerder gehoord had.

Jawel:  degene die jij als Wim beschrijft met suède jas is Rob van der Velden.

Verder was Anton de Jong er nog bij.

mvrgr

Rob en Monika van der Velden


Red.: Dit behoeft wat toelichting anders snapt niemand er iets van. “Het Ongeluk” is de gebeurtenis die op deze site wordt gepubliceerd op de pagina van Hans van der Wiele. Drie oud-leerlingen, waar onder Anton de Jong, ondergetekende en jij werden gevraagd met hem mee te gaan naar Parijs waar hij op bezoek ging bij zijn verloofde.

Op de terugweg sloegen wij in de Volkswagen van Van der Wiele met hoge snelheid enkele malen over de kop omdat geen weerstand meer kon worden geboden aan de slaap (vast vanwege ons bezoek aan de Folies des Berge). Ik was vergeten wie die derde persoon was, en dat was jij dus Rob. Voor anderen: lees dat boeiende verhaal op de pagina van Hans van der Wiele, en hoe wij gevieren aan de dood ontsnapten.

(Een vervolg is te lezen op 2010-37 en 2010-41)
2010-33

15 oktober 2010


Hallo,

in het begin van deze site toen er (en nog hoor) druk werd gezocht naar allerlei namen van schooljongens kwam nog eens de vraag naar Jane Mansfield naar voren waarvan eerst werd gedacht dat dat Fred de Geus was waar ik nog dagelijks mee fiets.

Maar die Fred de Geus die doet niet zo veel moeite voor contact met oud leerlingen. Maar die Bertus is dat die Jane Mansfield???

En kan ik zijn adres (mail) desnoods van hem krijgen zo ook van Koos Beer,

Alvast bedankt. En tot kijk maar weer op de volgende reünie, prachtig.

Izaak Huizinga


Red.: Je gooit nogal wat namen op een hoop Izaak, daarom even op een rijtje het volgende. Jane Mansfield was een groot filmster in de jaren 50 en werd in ons land om twee redenen nog extra beroemd; a. vanwege het feit dat ze bij Sparta eens de aftrap verrichtte van een voetbalwedstrijd, en b. vanwege haar grote tieten. Die borstomvang bracht een enkeling nogal eens in verband met Fred de Geus omdat deze oud-leerling van het eerste uur een enorme borstkas had die hij voornamelijk gebruikte om bij het Trefbal allerlei kleinere HVS-jongens met veel geweld van de vloer te kegelen. Maar een borstkas is weer iets anders dan de groei van borsten, waar de door jou genoemde Bertus aan leed, dus die laatste werd met Jane Mansfield vergeleken. Een voor hem uiterst vervelende bijnaam omdat in die tijd er nogal eens anders met dit soort fysieke verschijnselen werd omgegaan.

Het was ook allemaal in de tijd van Koos Beer (halverwege de jaren 50) die wij onlangs konden opsporen, eveneens een geweldige beroemde HVS-oud-leerling van het eerste uur, en die helaas de twee reünies die nu gehouden zijn moest missen vanwege verblijf in het buitenland. Zijn e-mailadres komt naar je toe.

En wat Fred de Geus betreft: je fietst vaak met hem – probeer hem toch nog eens dringend over te halen zich bij ons aan te sluiten omdat er zeer velen zijn die zich hem nog herinneren als een geweldig aardige krachtpatser en bovendien man van het eerste uur die model staat voor menig oud-leerling.

(wordt vervolgd/beantwoord op bericht 2010-38)
2010-32

15 oktober 2010


Frits,

ik ken een goede havenschilder Henk van de Veer (hierbij een van zijn vele schilderijen).

Nu weet ik dat Jan Rijsdijk interesse heeft in haven schilderijen.  Hoe kan ik met de heer Rijsdijk in contact komen weet jij een telefoon nummer of kan jij het hem vragen .

Groetjes Aad Schiks


Red.: Een fraai schilderij Aad en inderdaad Jan Rijsdijk is een collectioneur op het gebied van maritieme schilderijen dus hij kan de havenschilder het best verder helpen. Wie herinnert zich niet zijn fantastische bijdrage aan de grote reünie van 2009. Ik stuur je hierbij zijn e-mailadres, maar bereid je er tevens op voor dat het bij Jan Rijsdijk soms even kan duren alvorens hij een antwoord stuurt.
2010-31

1 oktober 2010Bedankt voor de fijne boottocht.

Ton van de Stelt heeft in Spijkenisse gewoond, maar is helaas overleden.

Groetjes Wim Haverkamp.


Red.: Bedankt voor het compliment maar toch een treurig bericht Wim. maar wel fijn dat je het hebt gemeld. Het voorkomt dat wij Ton van de Stelt in de toekomst abusievelijk zouden aanschrijven als er weer een evenement is. Mochten er meer mensen zijn die afweten van oud-collega's die er niet meer zijn, laat niet na het te melden; het voorkomt nare situaties in de communicatie. Gebruik het register om te zien of het al bij ons bekend is.

2010-30

30 september 2010


Hallo.

Na het geweldige succes van de tweede havenrondvaart op vrijdag 3 september jl., met daarbij een verassend live-optreden van Joe Cocker uiteraard een dankwoord aan de werkgroep Havenvakschoolreünie.

Een prima idee was het om nieuwe rubrieken via de site Havenvakschool.com te plaatsen, zoals in-en-uit-post-van-iedereen.  Hierbij kwamen en komen namen uit een ver verleden weer te voorschijn.

Allereerst het contact van oud klasgenoot John (Jan) Elsing. Zo was Bertus de Wildt op zoek naar Koos Beer, die in de jaren 1947/1948 op dezelfde kleuterschool in Rotterdam-Noord zat als ondergetekende.

Later werden wij in het midden van de vijftiger jaren beide leerling van de Havenvakschool en na het leerlingstelsel met daarbij een spetterend verblijf in de Ardennen van 1960 onder leiding van Henk Aarse.  Na deze periode gingen wij allemaal ons eigen weg en gingen de meeste contacten  verloren, maar zie ; met een nieuwe rubriek kan dat aardig hersteld worden.

Tenslotte kwam Henk Segers met het adres van Piet Burg en deze oud-klasgenoot bleek in 1961 bij hetzelfde dienstonderdeel te zitten nl. de Cavalerie en kwamen we elkaar dus regelmatig tegen op het Centraal Station op weg naar de kazerne.

Gaarne zou ik hierbij het adres van Piet Burg willen ontvangen.

Bij voorbaat bedankt voor de medewerking.

P.S,  Voor de oudere ex-scholieren : mijn roepnaam was Henk Hoeneveld.

Groetend, Henk Schutten


Red.: Ongelooflijk dat hier contacten worden hersteld terugvoerend tot zelfs de kleuterschooltijd in 1947. Het adres van Piet Burg heb je intussen ontvangen Henk, dus als daar iets leuks uit voortvloeit horen we dat graag nog eens op deze plaats.En inderdaad, een nieuw inspirerend gegeven is dat de meesten van ons gewoon hun dienstplicht hebben vervuld omdat die toen nog bestond. En wat hadden we toen een voorsprong op die andere rekruten vanwege ons Havenvakschoolverleden waar we al zoveel hadden meegemaakt en ontbeerd. Militaire dienst was voor de meesten van ons daarom een fluitje van een cent. Of niet soms. Ouwe stomp, laat van je horen.
2010-29

28 september 2010


Ik zag 2 namen in de lijst die in mijn klas gezeten hebben en zou graag in contact met ze willen komen per email en misschien om herinneringen op te halen,

Het zijn Carel Kindt en Maarten van Dam en ik ben Prosper Jansen, misschien vinden ze het leuk.

Peter Jansen


Red.: De adressen zijn inmiddels naar je toegemaild, maar beloof wel dat wij op deze plaats in die herinneringen mogen delen.
2010-28

28 september 2010


Dag redactie,

Kun je hier boven aan de pagina dat kutbordje niet stil hangen? Moeilijk om op te klikken na drie glazen appelsap. Bericht voor nummer 2010-27.

Is dit DE Peter Kieviet die ik verslagen heb als sportman van het jaar? (1963?) Zie foto 059.

Ik vond jou een beter sportman maar met dat kleine beetje extra heb ik je toch op de tweede plaats zien te houden. Het was een soort Olympische tienkamp.

Voor veel sportieve onderdelen kreeg je punten en aangezien ik in alles wel een beetje goed was won ik van jou die gewoon top was in een aantal onderdelen maar in een aantal ook zwak.

Durf je nog wel iets op sportgebied tegen mij? Of ben je bang dat je weer tweede wordt?

Hofs.


Red.: Dream on. Dream on.
2010-27

27 september 2010


Beste Frits

Ik ben op zoek naar twee namen deze mensen zaten op de Havenvakschool.

Zelfde tijd als jij en ik.

Cor Vermeulen heeft in  het jaar 1970 als waterklerk bij de Bell Lijn  gewerkt.

Aad Dijksman heeft gewerkt  bij Sea land.

Indien mogelijk zou ik graag met hen in contact komen.

M.v.g.

Peter Kieviet


Red.: Helaas moet ik je teleurstellen Peter. Zoals je in het register kunt zien komt de naam Cor Vermeulen ons onbekend voor. Wij kennen wel de namen en adressen van Jan en Louis Vermeulen. Ik zal Cor Vermeulen, zij het zonder adres, binnenkort aan de namenlijst toevoegen, wie weet wat dit in de toekomst oplevert.

Dan Aad Dijksman. Die naam komt ons wel bekend voor en heeft ook een plaatsje gekregen in ons overzicht maar daarvan hebben wij weer geen adres omdat hij zich nooit heeft gemeld noch iemand anders die hem nog kent.

Hopelijk leidt je briefje tot een positieve reactie van een bekende van hen (vervolgbericht op 2010-28).
2010-26

27 september 2010


Hallo,

Ik ben Bertus de Wildt.

Op deze Havenvakschool-site zag ik dat het adres van Koos Beer eindelijk gevonden is. Zou u mij a.u.b. zijn adres/e-mailadres willen sturen. Ik ben heel veel jaren met hem bevriend geweest., en heb ook samen met hem op de Havenvakschool/leerlingenstelsel etc. gezeten en ook met hem gewerkt.

Ik ben hem uit het oog verloren en al heel lang naar hem op zoek; dit is bij Frits Bom bekend.

Ik hoop dat u het wil doen. Bv dank

Bertus de Wildt


Red.: Tja Bertus dat is me wat met die Koos Beer. Een van de oud-leerlingen van het eerste uur; ik meen 1954. Ook anderen en wij waren lang naar hem op zoek maar dankzij weer een andere ouwe maat kon hij dankzij deze site eindelijk worden opgespoord.

Koos woont voor een groot deel van het jaar in Frankrijk en daardoor miste hij deze site, de eerste HVS-reünie, en ook voor dit jaar was hij net te laat om erachter te komen.

Intussen hebben wij met hem telefonisch contact gehad, dus mocht er ooit nog eens zo’n evenement worden gehouden dan ontloopt hij dat niet meer. Desnoods sleuren we hem dan gewoon met geweld erbi,j waar die zich ook bevindt, want er zijn veel knarren van toen die met hem in uiterst positieve zin nog een appeltje te schillen hebben.

Het adres sturen we je toe, en laat vervolgens even op deze plaats weten of dat een leuke ontmoeting heeft opgeleverd.

2010-25

27 september 2010


Hallo Makker,

Bijgaand wat foto’s van 3 september in een aantal separate mailtjes (i.v.m. de bestandsgrootte).

M.vr.gr.

Niko Kok

Secretaris Stichting Controleursgenootschap R’dam en Omstr.


Red.: Heel hartelijk bedankt Niko. Het zijn geweldige foto’s en de meesten daarvan hebben we toegevoegd aan de velen die er al op stonden op de pagina die wij daar voor hebben ingeruimd op deze site (HVS-reünie 03-09-2010).

De foto’s zijn daarom zo bijzonder omdat er een aantal collega’s op is te zien dat op die andere plaatjes ontbreekt. Juist dankzij die bijdragen van iedereen ontstaat er zo’n compleet beeld van die geweldige middag. Onderstaande foto van het aan boord gaan hadden wij ook nog niet. Nogmaals bedankt.

2010-24

27 september 2010Hallo vanuit Hongarije,

ik heb al een paar maal geprobeerd per email contact te leggen, maar tot dusverre vergeefs. 

In 1994 behaalde ik het diploma ‘gezel’ en het jaar daarop m’n C-tje. Controleur dus.

Het lijkt me wel leuk om contact te krijgen/onderhouden met oud-kollega’s.

Na de HVS ben ik in het Transport terecht gekomen. Eerst op de planning van een tanktransportbedrijf, later als directeur van een transportbedijf in het M.Oosten.

Van ’72 tot ’78 diende ik bij de GSG9 een Duitse Politiedienst in de Informations- & Dokumentations Einheit. Vandaar kwam ik in de oil-drilling wereld terecht en werkte in heel wat landen over de wereld als comm.- en logistiek supervisor.

In ’92 ben ik geëmigreerd naar Hongarije, waar ik een bedrijf voer in Satelliet- Telecomm.- en Internetprovider. Vandaar dat de website van de HVS ‘pijn doet amme ogen’ (daar zou ik wel iets mee ‘willen’.)

Maar dat doet niets af aan het feit dat ik wel op de adressenlijst wil vermeld worden en contact zou willen hebben met maten uit die jaren ’64 en ’65. In ’63 overigens zat ik bij de groep in de Outward Boundschool in Renesse.

Oh ja: ik was die eikel die de Scarabée, de mislukte Soos heb opgericht, samen met… weet niet meer…

Ik heb geen foto’s uit die tijd, op éen na, natuurlijk met een glas pils in de handen..

Graag hoor ik van jullie !!

Tisztelettel, Kind regards, mit Freundlichem Gruß, met vriendelijke groet, Наилучшие пожелания, إحترامات لطيفة

Dirk-Günther Giese


Red.: Dag Dirk. Dank voor je mail. Leuk dat je van je laat horen. En wil je iets doen aan deze site, vooral doen. Je bent met deze mail gelukkig weer boven water dus je persoon en adres gaan ons register in van oud-leerlingen. Het  Scarabée-avontuur (de soos) herinneren wij ons nog goed; je mede-initiatiefnemer is op deze site wel ergens te vinden en anders moet hij maar even reageren op dit bericht van je.

We zijn natuurlijk wel nieuwsgierig naar die foto van je; stuur maar op dan plaatsen wij die hierbij naast  jouw bericht. En verder een oproepje aan allemaal: er bestaan heel weinig foto’s tot nagenoeg niets van het verblijf van velen op de Outward Boundschool in Renesse. Kijk in ouwe schoenendozen of er toch niet iets te vinden is.

Je weet wat Kolonel Ranft (oud bevelhebber commando’s) op de Outward Boundschoolschool voor lijfspreuk had: wat niet kan dat kan toch.
2010-23

26 september 2010

Hallo Frits.

De website wordt als maar leuker en komen er steeds meer reacties binnen.

Gisterenavond nog bij een oud schoolmaat op visite geweest en daar kwamen twee namen van leerlingen uit onze klas ter sprake die niet in de adressenlijst voorkomen n.l., Paul Penneweert en Aad Hartman. leerjaar  1958 - 1962

Kan jij deze alsnog vermelden op de lijst.

Groetjes.

Bob van Brenkelen


Red.: Bedankt Bob, de namenlijst bevat nu al meer dan 630 namen van oude maten. Ik hoop dat dit anderen aanspoort om met ons op zoek te gaan naar nog veel meer oud-leerlingen en medewerkers of docenten.
2010-22

26 september 2010


I
k mis de naam van Johnny Louwe in het register. Zelfde groep als Theo Treffers, Martin Schenk, Jan van Oost en mijzelf.

Is nooit de haven ingegaan maar in de autohandel (Pietersen). Woont in Rockanje of Oostvoorne denk ik.

Voor de rest onbekend.

Ik heb weleens met een trio op een lerarenavond gespeeld.  Zijn daar geen foto's van?.

Ook heb ik mee geholpen met het opzetten van slaaptenten in Echte(n) t.b.v. de bouw van het vakantiepark van de SVZ.

m.vr.gr.

Leo van Tour


Red.: Dag Leo, bedankt voor de nieuwe naam die velen nog wel iets zal zeggen, dus misschien levert dat ook nog eens zijn adres op. Misschien dat Bob Dekker nog over een foto van jouw trio beschikt want hij was zover als wij weten bij alle lerarenfeestjes aanwezig en ik weet ook dat hij nog een paar albums thuis heeft. Dus als hij dit leest leidt dat mogelijk tot succes.

2010-21

26 september 2010


Beste heer Bom,

Het is een regenachtige zondag in Oud Zeeland en ik moet vandaag allemaal admin doen en rekeningen betalen en dat is niet mijn favoriete werk. Om even een break te hebben ben ik nog eens door de HVS site www.havenvakschool.com gelopen en zie dat er onder veel foto’s geen of foute tekst staat.

271 Kijk nu eens naar die tekst er onder. Helemaal fout. De goede tekst staat onder 300 en 359. Daarom zeg ik dat ik niet met die sukkels vergeleken wil worden.

204. Ben Hofs en Otto Holleis

205. Otto Holleis, onbekend, Rob Schrijvers.

304. Baas Philips. Oud stuurman bij de VNS. 

Philips was een topbaasie. Die kon met jongens omgaan. Toen wij nog op zaterdagmorgen naar school moesten waren de laatste 2 uur bij hem.

Vanaf dag 1 was het: Jongens het eerste uur leren en het tweede uur moppen vertellen. Hoe schuiner hoe beter.

Hijzelf had de meeste verhalen over zijn vaartijd.

In Tokyo een soeteneur een oor afgebeten e.d. Hij kon heel fijntjes, ook op het bord, uitleggen hoe de schede van een vrouw in China verschilde met de schede van een vrouw uit b.v. Japan.

Kijk, daar had je iets aan als jongen van 14 / 15 jaar.

Op een dag liep er een, lekkere, werkster door de gang en ondergetekende was toen al erg bijdehand en zei in de klas” kom effe binnen dan krijg je een grote beurt”.

Ik was 15 en die vrouw denk ik 40 of zo.

Baas Philips hoorde dit en dee de deur open en riep de werkster binnen en staande voor de klas verteld Baas Philips aan die vrouw dat Ben Hofs je een grote beurt wilt geven. Die vrouw blikte en bloosde niet en zei, “en wanneer gaat dat gebeuren dan?’

Je kunt je inbeelden hoe klein ik werd met mijn grote bek. Wel humor natuurlijk. Zou dit vandaag de dag ook nog kunnen?

Baas Philips is jammer genoeg op staande voet ontslagen want in een andere klas had hij ruzie met een leerling en toen zei hij tegen die jongen dat zijn moeder het met een chimpansee had gedaan en dat hij negen maanden later geworpen is. 

Kijk dat is nu humor meneer Sonneberg…Die “aap” ging dit thuis vertellen en toen was het bijltjesdag voor een goede leraar.

Opvallend aan de foto`s van het koninklijk bezoek aan de school.  GEEN SECURITY MENSEN EN GEWAPENDE POLITIE.

Gewoon binnen lopen. Wat was het leven vroeger eenvoudig.

O ja, nog iets van foto 32 en 33.

Het Kikkerspel werd veel gedaan op passagiersboten in die tijd (zou dit nu ook nog kunnen, ik denk het niet) dus van Zutphen had dit ook bij zich tijdens het Ardennen winterweekend.

Hij liep al een tijdje achter die blonde Bels aan maar tijdens dit spel sprong die meid op en rende naar de WC. Ome Wil er achter aan natuurlijk.

Na ongeveer 10 minuten kwamen zij terug en wij weten nu nog niet wat er precies is gebeurd. Wel raden natuurlijk van  “er zat nog een stukkie in van afgelopen avond, tot,  haar water brak of van spanning zeek zij in haar broek.”

Dit zijn zo van die grote geheimen die nooit echt opgehelderd worden en ik lig er nachts nog  wel eens over na te denken.

Maar ja, moeten wij alles willen weten? Ik denk het niet. Nou bedankt dat u allen mijn regenachtige zondag met administratie heeft willen onderbreken.

Zet nog eens op de site dat er ondertiteling moet komen op meer foto`s.

Ben Hofs


Red.: Bij dat laatste verzoek sluiten wij ons aan. Bij de foto’s die hiernaast links in het rood zijn gearceerd ontbreken nog heel veel bijschriften.  Het zou inderdaad mooi zijn als een aantal mensen er nog eens doorheen liep om te kijken wie zij daar herkennen en dat dan hier laten weten. En nu hopen we maar van harte Ben dat jij in je carrière van gecertificeerd controleur de administratie niet zo hebt onderbroken als je nu deed anders zou er weinig van terecht zijn gekomen. Van het werk dan, met jou is het door een wonderlijke speling van het lot goed afgelopen.


ATTENTIE: DE NUMMERING VAN DE FOTO’S OP DE FOTOPAGINA’S IS METDE AANPASSING/MODERNISERING VAN DEZE SITE M.I.V. 2012 VERANDERD EN LOGISCHER GEMAAKT

2010-20

25 september 2010


Graag toevoeging van mijn naam op de lijst van HVS-namen - verder nog een vraag: ik heb in het jaar 1967 of 1968 meegewerkt aan een film over de haven en havenvakschool. Hierin is o.a. te zien dat ik op de kade staat onder een stukgoedkraan en in die film vertelde ik o.a. dat ik graag laterook kraanmachinist wilde worden, wat ook inderdaad gebeurd is + kraaninstructeur.

Is er iemand bekend bij de havenvakschool met films die er in die tijd gemaakt zijn.

Bij voorbaat hartellijk dank,

Leo Heijmeriks

instructeur E.C.T


Red.: Je naam en e-mailadres zijn nu genoteerd bij ons. Elke maand wordt de lijst geactualiseerd dus in oktober krijg je het verse register hier op de site te zien. En nu maar even wachten of iemand iets over die film kan vertellen.

2010-19

26 september 2010


Hoi Frits,

Nog onze hartelijke dank voor weer een schitterende reünie met een perfecte boottocht.

Vond het wel jammer dat er zo weinig mensen van mijn klas aanwezig waren, maar met de mensen die erbij waren, Coos, Albert en Dick en de vrouwen hebben we veel gelachen en was het heel gezellig. Ik ben er uiteraard voor om de reünie zo jaarlijks te houden, en dan mag het best wat meer kosten.

Gr,

Martin Serraarens


Red.: Leuk dat je het ook zo naar je zin hebt gehad Martin. Wat de kosten betreft, het is goed dat je het die prijs meer dan waard vond, maar wij moeten natuurlijk ook rekening houden met al diegenen bij wie de beurs wat beperkter is, zelfs voor dit soort evenementen. Mocht het in de toekomst nog eens tot zoiets komen, dan houden wij hier natuurlijk wel rekening mee.
2010-18

26 september 2010


Aan de WERKGROEP HAVENVAKSCHOOLREUNIES:

BEN HOFS / BOB VAN BRENKELEN / FRITS BOM

Hierbij wil ik jullie hartelijk bedanken voor het organiseren van een tweede reünie, van afgelopen 3 september.

Zeker Ben Hofs die toch uit eigen zak het nodige heeft bijgedragen om dit te realiseren (mijn petje daar voor af ) en niet te vergeten Bob en Frits natuurlijk. Door hun heb ik weer een paar oude maatjes van vroeger gezien en gesproken, ontzettend leuk, nogmaals dank voor die fijne middag.

Daar kan de vereniging een puntje aan zuigen.

Groetjes Henk Hill


Red.: Dank voor je complimenten Henk. Laten we maar geen zout in de wonde van die vereniging strooien, de situatie daar is al ernstig genoeg. Wat belangrijker is het plezier dat wij met elkaar hebben gehad, en dat geldt namelijk ook voor ons. Daarom deden we het.
2010-17

24 september 2010Reactie op de”open mail” van Wim Plak op de website Van de Vereniging van oud-leerlingen.

 

Tja Wim, over communicatie gesproken.

Ik denk dat je moet spreken over een gebrek aan communicatie.

Nooit heb ik enig bericht terug ontvangen op mijn mail een aantal maanden geleden en van Frits en Bob heb ik begrepen dat ook zij hun mail in een diep donker gat zagen verdwijnen.

Van mijn kant heb ik bij volle bewustzijn alles aan jullie overhandigd om er voor te zorgen dat de nieuwe club een succes kon worden.

Ons aanbod om te blijven helpen was vanaf dag een al door jullie getorpedeerd en er was door jullie gelijk al besloten om je eigen koers te volgen.

Daar is niets mis mee, zelfs al hadden wij er een vreemd gevoel bij dat die Maagdenberg als erelid was opgevoerd. Volgens ons was b.v. Dhr van Mechelen een beter erelid geweest maar nogmaals, het was jullie keus.

Maar als dan dat zgn erelid even een bakje vuil over Frits heen gaat gooien en het bestuur daar geen afstand van neemt dan

krijg je dus oorlog.

En begin nooit een oorlog als je niet zeker weet dat je die ook kunt gaan winnen.

Het idee om een vaartochtje te maken rond de datum van 3 september was niet bedoeld als wraakoefening (zou erg zielig zijn) maar meer het idee om die datum van het festijn van 2009 in stand te houden omdat jullie niet verder kwamen dan een dansavondje, klaverjassen of een puzzelrit waar toch geen hond voor te vinden is.

Het bewijs hiervan is geleverd, want binnen een viertal weken was het bootje volgeboekt. Fluitje van een eurocent.

Met een beetje overleg, maar ja dat willen jullie niet, hadden wij je dit zo even kunnen vertellen.

Wat wel zielig is dat jij gaat vertellen over het bedrag van Eur 3000 wat een paar honderd euro`s minder was.

Weet jij wat het Frits heeft gekost om die website in de lucht te krijgen en te houden (voor jullie) en weet jij wat zo`n vlag kost?

Erg kleingeestig, zeg maar mieren…….

Via een van jullie bestuursleden, Willem Schildt, had ik al de mededeling gedaan dat ik heus wel mijn best wil doen om zaken die uit de hand zijn gelopen weer wil proberen te lijmen maar ook die mededeling verdwijnt in een diep zwart gat. Over communicatie gesproken.

Ik kan nu al vertellen dat  op september 2011 er nog een veel groter spektakel staat te gebeuren dan afgelopen september, waar

we voor de voorbereiding maar een paar weken hadden.

Met deze mededeling kunnen jullie vast gaan beginnen om die klaverjasavond rond te krijgen. Je hebt nog elf maanden.

Als ik jouw mail moet geloven dan sta je voor openheid maar durf jij deze mail ook op je website te plaatsen?

Ik denk het bijna niet, maar ik kan mij vergissen.

Volgens mij komt deze mail wel op “die andere HVS website.”

Ik denk bijna van wel.

Best regards,

Ben Hofs  (lid van de Reuniewerkgroep Havenvakschool

27 september 2010

2010-16


Hallo,

Goed initiatief deze post in en out op de site. (ik heb de link doorgestuurd aan alle e-mailadressen van  oud klas- en schoolgenoten)

Het doet me goed om te lezen (bericht 2010-14) dat de HR Harms (oud  leraar van ons) de c-klas ook nog onder ons is, er wordt vrij regelmatig door de oud klasgenoten naar hem gevraagd.

Frits we houden contact,

m.vr.gr.

Bert Wijntjes


Red.: Dag Bert, als jij nog e-mailadressen hebt van oud-klasgenoten die bij ons misschien ontbreken, stuur ze dan even door, dan wordt de lijst weer completer. Hartelijke groet en dank voor je reactie

26 september 2010

2010-15De bijeenkomst van 3 sept j.l. was wederom zeer gezellig en ja daar zou een vervolg aan moeten worden gegeven.

Een keer per jaar of een keer in de twee jaar. Wij (het controleursgenootschap) organiseren een keer per jaar een feestavond, wij doen dit in een zaal in Pernis (t zweetdruppeltje) what is in a name. maar in deze zaal kunnen 300 personen, bij 200 personen bv wordt de zaal dusdanig ingericht dat hij toch vol is (schuifwanden)de prijs is aantrekkelijk koffie en drank met koude hapjes en warme snacks pp ca 22 a 25 euro naar gelang de wensen.

Dit is denk ik voor een ieder op te brengen en mogelijk met een sponsor nog een stukje muziek er bij of een leuk optreden van iemand of een groep (shanti koor b.v.) de zaalhuur kan je in de all in prijs incalculeren dan wordt de prijs denk ik per persoon 25 euro bij een deelname van 180 personen.

groetjes

Henk Segers


Red.: Dank voor je positieve reactie en tip Henk. Zoals je hebt gezien konden wij het dankzij de flinke hulp van Ben Hofs ook aan boord van de Smaragd op 25,- houden, was er ook het optreden van een artiest etc, en dat was inderdaad gelukkig voor iedereen op te brengen. Ons initiatief onderscheidt zich wel van dat van het Controleursgenootschap omdat wij als Reüniewerkgroep Havenvakschool geen vereniging of Stichting zijn. In de komende tijd gaan wij bekijken of en hoe er in het verlengde van wat er nu door ons is georganiseerd nieuwe evenementen moeten worden bedacht en uitgevoerd, en we zullen natuurlijk tips zoals die van jou daarin meenemen. Bedankt. Blijf op deze site het nieuws daarover volgen.

17 augustus 2010

2010-14Goedemiddag,

Ik las het artikel over de reünie van de havenvakschool op 12 september. Daarin werd de indruk gewekt dat Bob Dekker de nog enige oud-docent in leven zou zijn. Dit is echter niet correct; mijn vader, Iwe Harms (80), ook een oud-docent, leeft ook nog altijd.

Ik denk dat hij het wel leuk zou vinden om ook voor deze reünie benaderd te worden.

Met vriendelijke groet,

Swanique Wijnhoven – Harms


Red.: Is intussen gebeurd. Hartelijk dank voor de tip. Overigens, wanneer wij spreken over de begintijd van de Havenvakschool, tussen de jaren 53, 54 en 55, is  Bob Dekker wel degelijk de enig nog levende ons bekende oud-docent. Vorig jaar ontving hij tijdens de eerste grote reünie het certificaat “Havenvakschooldocent voor het leven”. (een vervolg in bericht 2010-16)


16 augustus 2010

2010-13


Hallo,

Ik zat net het stuk te lezen over de Havenvakschool uit de begin jaren vijftig . Voor deze officiële School begon was er al een opleiding voor bootwerkers die een certificaat wilde halen, als havenarbeider of als dekgast , en als ik het goed heb waren de praktijklessen in Wilhelminahaven . Mijn vader en oom hebben daar hun certificaat gehaald .    Ik wens jullie veel succes met het zoeken van gegevens.


Vriendelijk groetend  Leen Rabbelier  

15 augustus 2010

2010-12


Op de namenlijst (zie: alle HVS-namen) staat de hr Wim v d Zalm

Volgens mij is Wim v d Zalm al tijdens zijn opleiding op de HVS aan de Waalhaven overleden.

Hij was met zijn fiets betrokken bij een dodelijk ongeluk met een vrachtwagen op weg naar school.

Hartelijke groet 

Dick Overhand


Red.: Dank voor de mededeling Dick – we hebben het toegevoegd.


14 augustus 2010

2010-11


Op de adressenlijst wordt gezocht naar j.minnaar

zijn adres stuur ik hierbij.

verder ontbreekt er op de lijst Piet Burg eerste schooljaar 56/57 zijn adres is sluit ik eveneens in.

Ton v.d.Stelt ontbreekt ook op lijst eerste schooljaar 58/59 helaas heb ik hier geen adres van.

Groetjes

Henk Segers


Red.: hartelijk dank Henk. Naar dit soort aanvullingen zijn wij op zoek. Het is te hopen dat heel veel oud-leerlingen dat gaan doen.4 september 2010

2010-10


Hoi Frits,

Eigenlijk moet de bootreis langer duren dan 4 uur om alle snoepers aan hun gerief te laten komen,

Van de week maak ik wat mee ik sta op de Coolsingel bij een zebra staat er verderop een mokkeltje van omstreeks 19 jaar naar mij te kijken en te glimlachen,

Ik ouwe lul denk dat ik sjoege heb en glimlach terug,

Komt ze ook nog naar mij toe met een glimlach.

Ik krijg een verhoogde hartslag en denk het gaat toch niet gebeuren,

Ik lag al in Hilton.

ZEGT ZE TEGEN MIJ : OPA MOET IK JE EVEN HELPEN MET OVER STEKEN   grrrrrrrrrrrrr

Gegroet,

Izaak Huizinga


Red.:  Wij wisten niet dat je al zo oud bent Izaak.


1 september 2010

2010-09Beste Allemaal,

Wij, Joke Weever en Willy de Jong, zaten op de Havenvakschool vanaf 1975 tot 1979 resp 1980. Eerst op de LHVS en daarna als eerste leerlingen begonnen op het MBO (toendertijd MHVS). Wij waren de allereerste leerlingen en hebben altijd een VIP behandeling gekregen, wij moesten tenslotte naamsbekendheid geven aan het MVHS. We hebben het nog heel vaak over de heel fijne jaren op school. Het waren TOP jaren, en ontzettend veel gelachen en leuke dingen meegemaakt.

We zaten later maar met 11 leerlingen op het MHVS. In de verhalen op de website kwamen we een foto en verhaal tegen van Lia Verkade de Vaan. Zij heeft 4 jaar bij ons in de klas gezeten. Wij herkennen alle jongens op de foto. We waren maar met 7 jongens en 4 meisjes. Het 4de meisje was Marianne Gros, zij werkt volgens ons nog bij Kuehne en Nagel.

Beide (Joke en Willy) zijn nog steeds werkzaam in de Scheepvaart. (De Rijke transport en China Shipping). Andere namen uit onze klas waren:

Piet van de Berg (nu bij Kuehne en Nagel), Louis Duimel, Paul Schut, Karel Kuiper, Ruud de Ridder, Rene Vendeloo, Rob Intven, Harry…., Fred Troost.

4 dagen per week zaten wij op het schip Jan Backx en op de woensdag gingen wij altijd naar de prof Rutten aan de Waalhaven.

Een aantal leuke herinneringen die ons zo te binnen schieten zijn o.a.

De zeilkampen.

De reisjes naar York (waaronder 14 dagen uitwisseling met Engelse studenten), we sliepen ook echt 14 dagen op een campus. Zoals echte studenten.

Een week naar Hamburg waar we op uitnodiging waren van de Stauerei Gerd Buss. We sliepen bij werknemers van Gerd Buss thuis om zo beter de Duitse taal te leren. Verschrikkelijk gelachen, ook met de leerkrachten natuurlijk de Reeperbahn bezocht. De jaarlijkse optredens op de Rutten met onze cabaret groep olv de heer Walter Schuring.

Ipv gymnastiek op de Rutten kroketten eten stiekum in de kantine.

Op het schip hadden wij als VIP leerlingen natuurlijk een eigen kantine voor alleen MHVS leerlingen. Die konden zich natuurlijk niet onder het gewone volk begeven. Hahaha!!! Maar 11 leerlingen op het laatst.

De schoolarts, om te checken of je wel echt ongesteld was als je probeerde onder gymnastiek uit te komen.

De thuis controles door Olga Visser bij ziekmelding. Ja toen al ingespeeld op het bedrijfsleven!

De schooltruien en het zakgeld.

Eenrichtingsverkeer op het schip, de pauzes het zgn mopperen en schooltruien en zakgeld. We zijn dit nooit meer vergeten en het was de basis voor onze verdere carriere.

Dankzij de Havenvakschool zijn wij nooit 1 dag werkeloos geweest!!!

De sexuele voorlichting bij de heer Elenbaas. Het was heel wat en ging ook diepgaand.

Ook sieraden maken en de vele andere handarbeid lessen waren onder de heer Elenbaas zeer bijzonder en heel gezellig. Vele leerlingen zijn ook door de heer Elenbaas geholpen indien er problemen thuis waren. Zeer betrokken leraar. Overigens was de band met vele leraren erg goed. De heer De Waal, de heer Ouwens, Van Putten, Duindam, Tenwolde, Mevr. Koper, Vreeswijk, Boon  en nog vele anderen waar zeer goed contact mee was.

Inmiddels zijn wij meer dan 30 jaar verder, beetje ouwetjes geworden, dus de oude garde, maar voelen ons nog de jonge blommen van weleer.

Wij verheugen ons ook heel erg op de reünie. Helaas zien wij nog geen bekende namen in de lijst maar we weten zeker dat ook met de andere oud leerlingen een hoop verhalen uit te wisselen zijn. 

Ps. Is Cor van Lavieren misschien bekend bij jullie?? (klusjesman van het schip Jan Backx)

We houden de website in de gaten. Indien nog vragen/ opmerkingen dan horen wij gaarne.

Groeten,

Joke Weewer en Willy de Jong


Red.: Heel hartelijk dank voor jullie melding Joke en Willy. Intussen hebben wij jullie tijdens de reünie van 3 september uitgebreid voorgesteld aan de andere oud-leerlingen van de Havenvakschool. En ook kwamen wij overeen  dat jullie, als er weer eens een reünie wordt georganiseerd, alle moeite zullen gaan doen om klasgenoten van destijds mee te nemen. Wij hopen dat je er nog velen vindt. Mooi ook dat we hier een foto van jullie kunnen publiceren van je aanwezigheid op 3 september jl. aan boord van de Smaragd1.
20 augustus 2010

2010-08

Onderwerp:

Lijst van oudgedienden

Op de lijst van oudgedienden komt ook de naam van Chris Mercij.

Voor, die als het de oude Chris betreft, de aantekening  krijgt dat het over de oud-leerling gaat in de begin-periode van de Havenvakschool aan de Maashaven.

Chris , inmiddels al jaren geleden overleden, had een zoon die ook leerling werd van de Havenvakschool en deze werd daarmede de eerste zoon wiens vader ook de school  doorlopen had.

Groetend,

Henk Schutten


Red.: Dank voor de melding Henk. Het overlijden van Chris hebben wij in het register opgenomen. En nu is de vraag of het waar is dat Chris Mercij de eerste zoon was van een oud-leerling die nu zelf HVS-leerling werd. Weet je nog hoe de advertentie uit 1953 luidde?

Zoons van havenarbeiders hebben voorrang. Dus zou dat ook hier het geval zijn geweest?
25 augustus 2010

2010-07


Hallo Reüniewerkgroep,

Jammer dat het zo heeft moeten lopen tussen jullie (van de 1e en 2e reünie) en het rest van die vereniging.

Ik begrijp ook waarom Martin Serrarrens eruit gegaan is, nu ik zo alle berichten lees ben ik bang dat de vereniging binnen niet al te lange tijd ter ziele zal zijn. Nu begrijp ik ook waarom er nu ineens een andere site van die vereniging in de lucht is gekomen

Hier wordt met geen woord gerept over jullie werkzaamheden voor dat deze vereniging is ontstaan.

En ik geef jullie ook groot gelijk dat jullie er uit zijn gestapt, hoe spijtig ik het ook vind.

De oprichtingsvergadering van 15 april van die club vond ik, na dat jullie de centjes hadden overgedragen een beetje amateuristisch overkomen.

Ik ben daarom geen lid geworden, ook omdat er toen maar 1 leeftijdgenoot van mij in de zaal aanwezig was. Ik heb nog wel met Bart via mail gecommuniceerd, maar blijf voorlopig bij het besluit om maar even de kat uit de boom te kijken en zien hoe het in de toekomst gaat uitpakken met deze club.

Jongens bedankt voor je goede werk,

m.vr.gr.

Bert Wijntjes


Red.: Bedankt Bert voor je welgemeende woorden. Wij hebben deze vereniging in de ban gedaan omdat het bestuur daar weigert afstand te nemen van in geheime e-mails uiterst kwalijke opmerkingen aan ons adres, vervolgens omdat men weigert de Statuten op de site te publiceren, ja zelfs ons die toe te zenden, en er niemand is die momenteel het financiële beleid kan controleren. Dat is geen vereniging waar wij ons als oud-leerlingen van de Havenvakschool thuis voelen, wij hebben op die school vroeger anders geleerd hoe je met elkaar moest omgaan.
4 september 2010

2010-06Beste Frits,

Het was een leuke middag.

Met vriendelijke groet,

Michel Bahnerth
september 2010

2010-05


Aan de oude maten:

IK ZAT OP DE SCHOIOL VAN 1962 t/m 1966. BEN GEEN MAKKELIJKE LEERLING GEWEEST, MAAR MENSEN VERANDEREN ALS ZE OUDER WORDEN.

IK HEB DE SCHOOL NIET AFGEMAAKT, MAAR LATER IN DE HAVEN DE NODIGE CERTIFICATEN BEHAALD. IK BEN TOCH NOG GOED TERECHT GEKOMEN.

MET VRIENDELIJKE GROET,

  1. D.DE RIDDER
5 september 2010

2010-04Hallo redactie,

Bedank voor je reactie er zullen best wel nog wat foto's liggen van de Jan Backx ben op het moment aan het revalideren van een 5e beroerte maar zodra ik ze heb zal ik contact met je opnemen het zijn geen digitale foto's.

hartelijke groet,

captain stan

libanon veteraanRed: Dag Staney, dank voor je reactie. Daarop hebben we je in onze administratie opgenomen als oud-HVS-leerling, want dat ben je natuurlijk als je op de Jan Backx hebt gezeten. Heb je daar misschien nog foto’s van? Leuk voor de site. En beterschap.


30 augustus 2010

2010-03


Hallo Frits,

Hahaha. Ik zal het even uit leggen ik ben wel degelijk een oud leerling van de prof Rutten aan de waalhaven in de periode die ik hiervoor al mailde.

De reünie wordt (stom toeval ) op de partyboot smaragd 1 gehouden. En laat die nou uitgerekend eigendom zijn van mijn oom. Vandaar. (verder geheel onbelangrijk).

Voor de rest heb ik zelf 4 jaar dag school en 2 jaar leerlingstelsel gedaan op de Rutten .

Ik heb de t shirts nog meegemaakt en in het leerlingstelsel kreeg je nog leuk betaald voor je stage. Dat ik niet in de administratie voorkom weet ik niet, maar ik heb er toch echt 6 jaar opgezeten. 

Met Vriendelijke Groet,

Peter van der Weijde


Red.: En intussen ben je natuurlijk in onze administratie opgenomen en word je net als alle anderen in de toekomst rechtstreeks benaderd als er weer een evenement aanstaande is. Maar of dat weer de Smaragd zal zijn? We gunnen het je oom, maar de oud-HVS-ers, willen dan misschien weer wat anders.
15 september 2010

2010-02


Goede avond heren,

Ik ben geen oud HVS-er, maar heb wel het volgende verzoek:

Mijn opa Jan Veerman, geboren 26-06-1902 / overleden 06-01-1987, heeft les gegeven op de Havenvakschool aan de Waalhaven met name op het droogschip. Ook weet ik dat hij bij de vorklifttruck wedstrijden aanwezig is geweest, die destijds georganiseerd werden.

Ik heb destijds aan de Japarastraat een boekje opgehaald waar foto's van mijn opa in stonden en ben eigenlijk op zoek naar foto's en/of verhalen van de leerlingen die mogelijk te maken hebben gehad met mijn opa. Ik weet dat hij destijds op C70-binnenstadsdag voor het Hilton hotel / Hofplein met een drietal containers heeft gestaan die ingericht waren met voorlichtingsmateriaal.

Bij deze dus het vriendelijke verzoek om mij te willen voorzien van foto's en/of verhalen van destijds, waarvoor alvast mijn dank.

Met vriendelijke groeten,

Chris Dijkstra


Red.: Beste Chris, ik weet zeker dat sommigen je opa nog zullen kennen en als zij foto’s hebben dan kan de verzending via ons verlopen. Bekijk trouwens onze oude foto’s op deze site nog eens (in het linker vak rood gearceerd). Er komt een aantal op voor dat is opgenomen op de Coolsingel, en het kan zomaar zijn dat Jan Veerman daar nog op figureert.

15 augustus 2010

2010-01Geachte heer, mev,

Mijn naam is John Elsing (was Jan. C ) heb dit officieel laten veranderen.

Ben naar de Havenvakschool gegaan leerjaar 1954/55 dit lokte mij door de vele uren sport die er gegeven werden.

Ben in die tijd begonnen met Theorielessen in het gebouw van Schenker aan de W. Buytenwegstraat in Rotterdam, appels uit de fietsenstalling mee naar boven en les krijgen van een leraar die ons niet de baas kon. Praktijklessen op het Thomsen’s haventerrein met namen die in mij gegrift staan b.v. Baas Heeze die mij altijd moest hebben, of baas Reingoud die ik weer eens moest helpen als die overspannen raakte en met hamers wilde gaan gooien.

Zelfs met hem meegeholpen een kompleet los en laadgerei te draaien ,later teruggezien op de Jan Bax in Delfshaven,waar ik jaarlijks deelnam met mijn boot als begeleidingsvaartuig voor de sloepenrace op de Maas met een aantal andere schepen van onze vereniging .

Ook de fantastische gym/sportlessen van Pols en van Maanen, of de leraar natuurkunde die vakantiefilms meenam anders deden wij niets voor hem, en ga zo maar door er komt weer veel boven bij mij.

Directeur Ravenstein met zijn afwijking, redelijk op tijd ontdekt en daarna gelukkig een heel zachtaardige interim directeur Hr.v Alphen die mij veel geholpen heeft. ik weet ik was echt niet makkelijk voor iedereen. Afijn te veel om nu op te noemen .

Ik herinner mij leerlingen als, Reinier Bout deze heb ik  ooit nog eens ontmoet, Koos Belder (mug) zou zijn geëmigreerd, Marinus Groen ook nooit meer iets van gehoord, Aad Bos is de enige die toen met mij nog heeft gewerkt bij Progress, maar waar we te jong waren voor een leidinggevende functie, we moesten geduld hebben werd er toen gezegd,door de toenmalige Directeur waar ik een goede band mee had.

Aad Bos, die is begreep ik in de haven gebleven en opleiding jeugd gaan doen.

Zelf ben ik na mijn diensttijd een heel andere richting opgegaan,en zelfstandige geworden,maar heb wel in het leven veel gehad aan wat men mij heeft bijgebracht op de Havenvakschool in al zijn facetten. Vanaf de basis op school tot en met het Kabelgat bij (Thomsen), de Documentenleer bij (Schenker), het Veembedrijf aan de Keileweg, het Machinaalbedrijf, de erts/kolen overslag /Garage/Schepen met al zijn variaties bij (SHV), daarna de stukgoed bij Progress en gaat zo maar door.

Ben nu al jaren aan het genieten van mijn motorjacht samen met mijn vrouw tot ik in de Oud-Rotterdammer het stukje las over de reünie in September en direct via deze mail reageer.

Met vriendelijke groet,

John Elsing


Red.: En dus, beste John, konden wij jou ontmoeten op 3 september jl. aan boord van de Smaragd. Prachtige herinneringen haal je op. Naar wij hopen maken deze veel wakker in het geheugen van anderen dat wij hier graag genoteerd zien. En geniet nog heel lang van je motorjacht (en je vrouw natuurlijk). POST 2010

Heel veel oud-leerlingen en ook docenten hebben elkaar nog wat te zeggen.

Misschien zoeken ze elkaar. Maar ook kunnen zij in deze site mogelijkheden zien om vriendschappen van vroeger te hernieuwen of ervaringen en hoogte-, en dieptepunten van toen nog eens uit te wisselen. Dat kan op deze plaats. Maak er gebruik van, want van de grote reünies die wij nu achter de rug hebben kan worden geleerd dat er een grote behoefte was aan oproepjes of gewone mededelingen van oud-HVS-ers.

 

Jullie kunnen je ook in lopende discussies mengen of laten weten of de reünies die nu gehouden zijn een meer traditioneel karakter moet krijgen (dus bijvoorbeeld elk jaar zoiets).


Deze pagina staat dus open voor alle oud-gedienden of betrokkenen bij de Havenvakschool van destijds. Je hoeft nergens lid van te zijn, het kost ook geen geld, slechts je participatie met geweldige herinneringen aan een Havenvakschool-verleden is voldoende.


Wil je de post van een ander jaar inzien, ga dan naar het slot van deze pagina voor een keuzemenu. LET OP: ALS JE WILT REAGEREN OP EEN VAN DE ONDERSTAANDE BERICHTJES,

VERMELD DAN ALTIJD HET NUMMER DAT ER BOVEN STAAT.

ANDERS WORDT HET EEN ZOOTJE EN VINDEN JIJ OF ANDEREN NOOIT MEER IETS TERUG.CONTACT / E-MAIL