DE BESTE HAVENVAKSCHOOL TER WERELD

 


IN- EN UITGAANDE POST

VOOR- EN VAN IEDEREEN DIE BETROKKENHEID HEEFT

MET DE HAVENVAKSCHOOL

Heel veel oud-leerlingen en ook docenten hebben elkaar nog wat te zeggen.

Misschien zoeken ze elkaar. Maar ook kunnen zij in deze site mogelijkheden zien om vriendschappen van vroeger te hernieuwen of ervaringen en hoogte-, en dieptepunten van toen nog eens uit te wisselen. Dat kan op deze plaats. Maak er gebruik van, want van de grote reünies die wij nu achter de rug hebben kan worden geleerd dat er een grote behoefte was aan oproepjes of gewone mededelingen van oud-HVS-ers.

 

Jullie kunnen je ook in lopende discussies mengen of laten weten of de reünies die nu gehouden zijn een meer traditioneel karakter moet krijgen (dus bijvoorbeeld elk jaar zoiets).


Deze pagina staat dus open voor alle oud-gedienden of betrokkenen bij de Havenvakschool van destijds. Je hoeft nergens lid van te zijn, het kost ook geen geld, slechts je participatie met geweldige herinneringen aan een Havenvakschool-verleden is voldoende.


Wil je de post van een ander jaar inzien, ga dan naar het slot van deze pagina voor een keuzemenu. LET OP: ALS JE WILT REAGEREN OP EEN VAN DE ONDERSTAANDE BERICHTJES,

VERMELD DAN ALTIJD HET NUMMER DAT ER BOVEN STAAT.

ANDERS WORDT HET EEN ZOOTJE EN VINDEN JIJ OF ANDEREN NOOIT MEER IETS TERUG.CONTACT / E-MAILPOST 2014

2014-01
1 februari 2014
Dag Redactie,

Voor het namen archief:

Ari Hartman, docent wiskunde , biologie, werktuigbouwkunde van 1984 tot 1995.

Verder is van de echte oud docenten Gerard Waayers ook nog steeds onder ons.

Ik heb nog ergens een map met negatieven van de toenmalige fotoclub (van voor mijn tijd). 

Als ik hem nog ergens heb !

Heb ook nog mijn docenten agenda's met namen en cijfers van leerlingen.

Groetjes Ari Hartman


Red.: Leuk van je te horen Ari. Met name bij degenen die de transmissie van Haven- en Vervoerscholen naar het STC hebben meegemaakt, rond 1990, is de hang naar het verleden veel minder dan bij de HVS-generaties die eraan vooraf gingen. 
Daarom is er in ons namenoverzicht een ondervertegenwoordiging van docenten uit die tijd; fijn dat je een kans ziet dat aan te vullen. Verder zijn wij natuurlijk zeer geïnteresseerd in die negatievenmap van de toenmalige fotoclub, die wij graag op deze site tot positievenmap zouden willen maken, omdat zich daar uiterst waardevol materiaal in kan bevinden voor deze HVS-site die, zoals je kunt zien, de enige is met een kloppend en zo volledig mogelijk verslag van de historie van de opleidingen tot havenwerker 2e helft vorige eeuw.

Minstens even interessant zijn je agenda’s met nieuwe namen van leerlingen. Wij horen graag verder van je, en alvast bedankt voor de medewerking. Bovenstaande gegevens zijn intussen toegevoegd aan het namenregister.
Heb je ook nog een fotootje van jezelf? En het e-mailadres van Gerard Waayers?
ALLE_NAMEN.htmlPOST-2013.htmlshapeimage_1_link_0
2014-02
5 februari 2014
Beste vrienden,

2013 is voorbij en wat is het toch jammer geweest dat er geen reunie of feestje is georganiseerd voor de Havenvakschool – 60 jaar oud. Zoiets was toch wel aangekondigd dacht ik. Kunnen jullie dat niet dit jaar alsnog doen en als het moet met wat minder gasten het zijn toch vaak dezelfden die komen. Het mag best wat kosten, dat was toen ook geen probleem.
IN afwachting van een positief teken groeten van
Pim Vuyk
Red.: Natuurlijk was het teleurstellend dat er vorig jaar geen reünie werd georganiseerd omdat het 60-jaar geleden was dat de Havenvakschool werd opgericht. Van ons uit was er wel degelijk een groot evenement in voorbereiding genomen dat zelfs op rijke en gegarandeerde financiële steun kon rekenen van Deltalinqs de grote havenwerkgeversvereniging (opvolger van de SVZ). 
Echter, gaandeweg bleek de belangstelling van de ons bekende vele honderden Oud-HVS-leerlingen toch meer in de richting te gaan van intimiteit en kleinschaligheid waarbij het ons-kent-ons-gevoel voorop diende te staan. Onze antennes stonden wat dat betreft goed gericht en toen wij daarvan de signalen oppikten zagen wij van dat massafestijn en van de gulle donatie af.
De kwestie is dat deze site een informatief medium is over het fantastische verleden van de Havenvakschool, en geen vereniging zoals bijvoorbeeld de succesvolle Controleursvereniging. 
Toen enkele jaren terug werd getracht er een vereniging van te maken werd dat dan ook een volledig fiasco. De bestuurders, waarvan de voorzitter zelfs geen Oud-leerling was, hadden geen enkel benul van wat er werkelijk leeft onder de Oud-leerlingen en docenten, maakten er een compleet potje van en een groepje ging er zelfs uiteindelijk met de kas vandoor en verdween in het niets.
Een negatief feit van nog grotere betekenis en schande was dat de erfopvolger van de Havenvakscholen, het Scheepvaart & Transport College, niets aan het 60 jarig bestaan wilde doen, zoals het ook al had verzuimd aan het 50 jarig jubileum enige aandacht te besteden. Wel brak het ’t historische oefenschip aan de Waalhaven af en voerde men een heftig destructief beleid jegens degenen die de herinneringen aan het vroegere havenvak en de opleidingen levend wilden houden.
Niettemin hebben wij daar op deze plaats weinig last van, om niet te zeggen in het geheel geen hinder doch veeleer voordeel omdat wij dan gevrijwaard blijven van negatieve bemoeizucht van het afbrekende STC alwaar het verleden op veel onderdelen bovendien nog vaak op kwalijke wijze foutief wordt herinnerd en doorgegeven.
Dan de vraag of er dit jaar op kleinere schaal toch initiatieven moeten worden ondernomen om onder de noemer “reünie” weer tal van oudgedienden op feestelijke wijze bijeen te brengen. En dat zouden er dan geen duizenden behoeven te zijn.
Het antwoord is eigenlijk heel simpel. Wat let je. Als er iemand of iemanden zijn die met organisatiedrift hieraan willen werken dan is men welkom, en geven wij uiteraard op deze pagina’s alle ruimte om daarvoor oproepen te doen. 
Maar…dan wel flink met de handen uit de eigen mouwen, en het is in het geheel geen probleem als dat een initiatief zou zijn voor een wat kleinere groep Oud-leerlingen-docenten, die als kern het historische Havenvakschoolrespect en gevoel hernieuwd toch in wat ruimere kring willen herbeleven.
Immers, nooit kan van ons worden afgenomen hetgeen wij hebben mogen ondergaan op de Beste Havenvakschool ter Wereld.
Frits BomPOST-2013.html
2014-03
8 februari 2014
Beste redactie,

Eerst mij even voorstellen ik ben Jos Gerdes en heb op de havenvakschool gezeten van 1964 tot 1967 en daarna twee jaar leerlingstelsel.
Na van school te zijn gegaan begonnen bij Paktank als operator waar ik 11 jaar heb gewerkt en uit dienst gegaan daar als expediteur.
Ben toen als zelfstandig ondernemer verder gegaan.
 
Ben door toeval op de site gekomen en het is voor het eerst dat ik na een kleine 50 jaar weer eens wat bekends terug zie, heb altijd met veel plezier op de Havenvakschool gezeten met zoveel goede herinneringen daar aan dat ik het altijd wel weer over zou willen doen.

Aan de Leraren zoal Bob Dekker, Ad Groenewegen, Bezemer . Van Zuthen (gym) Gerad Waayers waar ik nog op de fotoclub heb gezeten en Baas Visser, Waldi Telgt en zeker Jan van de Horst die vrije expressie gaf.
Met hen heb ik maanden lang op school een 3d tegel gemaakt voor het 10 jarig bestaan van het leerling stelsel( weet niet zeker meer of dit klopt). Dit was een boeg van een schip met links en recht de jaartallen. 

Helaas heb ik die tegel niet meer die is gebroken met een verhuizing. Ik heb met Jan een hele goede band, heb met hem jaren lang op Dinsdagavond eerst geholpen en naderhand er zelf les in gegeven op de handenarbeidclub van het Nivon .

Ook waren de kampen in de Ardenne en in Drente waar lopen en kaartlezen de hoofdrol in speelden.
Maar mis wel veel namen op de lijst van oud leerlingen. Van mijn klas staan er maar drie op, weet wel nog een paar namen van m’n oude maten maar heb er geen adressen van want heb ze ook nooit meer gezien na m’n schooltijd.
Mocht er belangstelling zijn voor die namen dan hoor ik het wel.
 
Groet
Jos Gerdes

Red.: Prima Jos dat je je hebt gemeld en natuurlijk zijn we nieuwsgierig naar de namen die je nog weet op te hoesten en niet in ons overzicht worden vermeld, ook al heb je er geen e-mailadressen van. Van het een komt het ander. Leuk dat je ook de heer “Bezemer” nog weet te herinneren. Hij wordt vaak overgeslagen in de herinneringen, maar was de voor ons zeer belangrijke man die op de motor het zakgeld kwam langs brengen, maar ons ook de stuipen op het lijf joeg als we wel eens spijbelden en hij op diezelfde motor onze ouders bezocht met de melding dat wij ons niet op school hadden gemeld. Daarop volgde nog wel eens zakgeldinhouding en daarmee leerden wij het spijbelen wel af. Trouwens het aanwezig zijn was op die Havenvakschool van weleer leuker dan hetgeen we tijdens dat spijbelen konden ondernemen. Wat een geinige tijd. Kom op met die namen, dan kunnen we daarna het register bijwerken, en heb je ook nog foto’s? Misschien van jezelf uit die tijd?

2014-04
9 februari 2014
(vervolg)
Beste Frits,
 
Ik heb een foutje gemaakt in de tijd dat ik op school heb gezeten het moet zijn van 1965 tot 1970, kwam hier achter door het zoeken naar foto's van die tijd.
Heb 2 foto's nog gevonden van mij en m'n vaste maatje Floor van der Spoel van de kampen in Drente. Laat even weten hoe je deze wilt hebben.
En zoals belooft nog een aantal namen die ik me kan herinneren;
 
Dhr Egmond Jeugdleider
 
Floor van der Spoel
Kees Sijlaar  ( zover ik weet is deze op vrij jongeleeftijd overleden)
Gerad Sens
Marinus IJzendoorn
Jan den Breejen
Jan van Wijngaarden
Eddie Brouwers
 
Vertrouw er op dat hier nog wat bruikbaars in zit voor je,
 
Met vriendelijke groet
 
Jos Gerdes
 

Red.: Dank voor de aanvulling Jos. De namen die je noemt hebben wij aan ons register toegevoegd en de foto’s kun je als digitale bijlage (even inscannen) naar ons toesturen en dan nemen we ze hier op. Als het kan wees dan ook wat specifieker over de jeugdleider “Egmond” uit die jaren want daarvan kunnen wij nog weinig terugvinden. Dank voor de medewerking.
Groet,
Frits BomPOST-2013.html
2014-04
16 februari 2014
Dag allemaal,

Bij deze wil ik mij aanmelden voor de leerling administratie.
Mijn naam is Cornelis den Otter 18-10-1943.
Met hartelijke groet.

Red.: Dag Cornelis. Dank voor je aanmelding. Aan je leeftijd te zien moet je als oud-leerling behoord hebben tot een van de allereerste lichtingen in de jaren vijftig van de Havenvakschool, en zeker nog veel herinneringen hebben aan de lokaliteit Maashaven waar de HVS bij Thomsen’s Havenbedrijf in de barakken was gevestigd. 
Laat daar nog wat meer van weten; misschien heb je zelfs nog foto's uit die tijd. In elk geval prima dat wij je in ons zeer uitgebreide register (1172 namen) van Oud-leerlingen/docenten van de Havenvakschool kunnen opnemen.POST-2013.html
2014-05
16 februari 2014
(vervolg op 2014-04)
Hallo meneer Bom,

 Ik vind het erg fijn om contact te hebben met een persoon van de Havenvakschool.
De tijd dat ik daar op school was is denk ik 1957, maar precies weet ik dat niet meer.
Wat ik wel bezit zijn namen van mede leerlingen o.a. Wil Verbarg, Cor Vermeulen, Loek Timmers, Gert(stekeltje) Timmers,Andriessen, Japie Dijken, Herman Stuyvers, Cor van Eijk, en gebroeders Barbier waar van Arie pas is overleden.

Verder heb ik nog wat foto’s die ik meestuur maar die zijn denk ik al in jullie bezit.
Verder de hartelijke groeten en tot weder horen.

C den Otter

Red.: Dank voor deze foto’s Cornelis. Deze waren ons al bekend en kregen al een plaatsje op de uitgebreide fotopagina’s. 
De namen die je hier noemt voegden we toe aan het namenregister (dat nu 1178 namen telt) van oud-leerlingen en docenten van de Havenvakschool. 

Wat is het toch plezierig om met deze illustraties weer af te dalen tot de diepste spelonken van onze herinneringen die zo aangenaam zijn.
ALLE_FOTO-ALBUMS/Paginas/DIT_WAREN_WIJ.htmlALLE_NAMEN.htmlPOST-2013.htmlshapeimage_5_link_0shapeimage_5_link_1
2014-06
21 februari 2014

Red.: Onderstaande mail ontvingen wij vandaag van Niko Kok, secretaris van de Stichting Controleursgenootschap R.dam & Omstreken. Omdat het belangwekkende bericht van Niko beslist ook betrekking heeft op veel gepensioneerde oud-havenwerkers die telkens kennis nemen van deze site, nemen wij het nieuws hier letterlijk over. Misschien is er ook voor anderen nog een lieve duit binnen te halen waar men gewoon rechten op heeft.

Beste collega's. (vooral de pensioengerechtigden) 
 
Vorige week ontving ik een verassende/verbijsterende brief van Aegon. Daaruit bleek dat men sinds 2009 een pensioenpolis van mij vergeten was. Ik had al drie polissen en nu heb ik er plotseling vier. Hij wordt nu met terugwerkende kracht sinds 2009 alsnog uitbetaald (een aanzienlijk bedrag) en bovendien gaat mijn maandelijkse pensioen ook flink omhoog. Een leuk en onverwacht spaarpotje maar niet zoals het hoort ! Zelf heb ik niet eerder aan de bel getrokken omdat voor mij, net zoals voor veel anderen de overzichten van Aegon met al die verschillende polissen niet te begrijpen waren.
 
Ik heb hierover contact gehad met Aegon en zij konden mij niet een écht goede verklaring geven. Op mijn vraag of dit voor meer gepensioneerden nog verassingen zou kunnen opleveren kreeg ik als antwoord dat "Het ging slechts om enkele gevallen" waaronder ook een aantal uit de haven. Ik heb Aegon ook opmerkzaam gemaakt op het feit dat ik er gelukkig nog ben. Een aantal andere collegas is echter al overleden ! Hoe kan dat goed gemaakt worden ?
 
Ik heb dit geval enige dagen geleden per email ook voorgelegd aan dé Bas van der Meulen van www.Havenpensioen.nl <http://www.Havenpensioen.nl> maar van hem heb ik helaas geen reactie ontvangen. Jammer want ik had op een reactie en wat advies gerekend maar in Rotterdam gaan we niet op de tram zitten wachten en ondernemen we zelf actie. 
 
Ik adviseer u per mail klantenservice@aegon.nl of per telefoon 070-344.49.99 bij Aegon te informeren of er misschien ook van u een pensioenpolis onder het stof ligt. Vermeld daarbij wel uw deelnemersnummer en verwijst u gerust naar mijn geval.
http://www.Havenpensioen.nlhttp://www.Havenpensioen.nlmailto:klantenservice@aegon.nlPOST-2013.htmlshapeimage_6_link_0shapeimage_6_link_1shapeimage_6_link_2

2014-07

(vervolg op 2014-06 - hieronder)

24 februari 2014


Red.: De mail (2014-06) van een paar dagen terug, zie hieronder, van Niko Kok, heeft uiteraard bij een aantal Oud-HVS-ers die gepensioneerd zijn de hoop losgemaakt dat men nog rechten heeft op pensioengelden die nooit zijn uitgekeerd. Zo gek is dat niet wanneer wij ons de vele acties herinneren die er de afgelopen jaren zijn geweest om op dit terrein aangedaan onrecht tot recht te verzilveren. Zo meldde zich Oud-HVS-leerling Henk Hill bij de bekende Bas van der Meulen (Helpdesk Havenpensioen) naar aanleiding van het bericht van Niko voor meer informatie, ook al omdat er een communicatiestoornis was ontstaan tussen Niko Kok en Bas van der Meulen. Hieronder is de actuele letterlijke correspondentie te zien; lees met name de reactie van Bas aandachtig voordat iemand zich ten onrechte helemaal zo rijk rekent dat hij zich havenbaron mag noemen.


Hoi Bas

Hier een berichtje van Henk Hill


Mijn vraag aan je is , wat is er aan de hand , ik lees op de site van” De Beste Havenvakschool “ dat Niko KOK je een Mail hebt gestuurd over een extra vergoeding van terug werkende kracht en tevens een verhoging van zijn pensioen.

Tevens zegt hij dat er een vierde polis bij is gekomen waarop deze verhoging van toepassing is.

Nou ken ik toevallig Niko, en die zuigt dit niet zo maar uit zijn duim en zal niet zomaar zulke dingen op de site van de Havenvakschool zetten als dit niet waar is , zelfs is het zo dat hij ons aanmoedigt om ook naar de AEGON te bellen en te informeren of dit ook voor anderen van kracht is.

Ik heb ook de nodige jaren in de haven gewerkt  ( met leerlingstelsel en dienstjaren bij Van Uden, 46 jaren ) en denk dat ik en vele mede havenwerkers dit extraatje ook wel verdienen lijkt mij....

Mijn vraag is dan ook, Is U iets bekent van een vierde polis of een eventuele verhoging van het pensioen ( misschien een vorm van indexering of te weinig uitgekeerd in het verleden ??? en hebben anderen er ook recht op, Niko heeft AEGON gebeld en daar konden zij het niet verklaren van het extra geld. RARA  !!!!  wie dan wel ???.


Bas ik hoop dat je een antwoord op mijn vraag kan geven over dit voorval.


MVG Henk HillDag Hans,


Wat er aan de hand is kan je beter aan dhr Kok vragen denk ik.


Ik heb nooit geen mail van hem ontvangen en vind het jammer dat hij dan ook niet eerst de telefoon heeft gepakt om opheldering te vragen.


Er zijn namelijk helemaal geen extra's, hooguit dat Aegon zoals dhr Kok vermeld een polis "vergeten" is wat uiteraard niet goed te praten is.


Een ieder die destijds gebruikt gemaakt heeft van een ouderenregeling (D.E,of C regeling).zou een R6005 polis kunnen hebben.


Van 2009 tot 2012 heeft Aegon deze polissen laten zien op de bankafschriften.


Daarna werd alles weer onder 1 polisnummer vermeld.


Probleem is dat de (ex) collega's bijna geen van allen weten dat men al zijn hele werkzame leven meerdere polissen heeft gehad ( cijfers met heel veel nullen)


PVH/Optas communiceerde echter alleen maar d.m.v. 1 registratienummer waar tevens je geboortedatum in vermeld was.


Toen Aegon in 2009 de administratie van PVH/Optas in zijn eigen systeem implementeerde en door haar zorgplicht (pensioenwet) de polissen wel ging communiceren schepte dit dan ook veel verwarring.


De collega's zagen ineens 2 tot soms wel 7 polissen op hun bankafschrift verschijnen.


Door veel klachten heeft Aegon dit in 2012 weer teruggebracht naar 1 deelnemer nummer.


Maar men kan dus checken of de R6005 polis is uitbetaald door even naar een bankafschrift van 2001 te kijken waar alle polisnummers nog op stonden.


Ik weet het niet precies op deelnemers niveau maar het zou dan kunnen gaan om deelnemers van geboortejaren 1931 t/m 1949 die voor 2010 65 jaar zijn geworden.


In nieuwsbrief 9 van onze stichting die nog terug te vinden is op onze site probeerde ik al eens een verklaring te geven over een paar van deze polisnummers.


Helaas zijn er bij Aegon door reorganisaties en interne verschuivingen nog maar weinig mensen met een PVH/Optas verleden.


Dit is dan ook vaak de reden dat de (ex) collega's niet de antwoorden krijgen die ze graag willen horen.


Als men bij de eerstelijns aandringt komt men vaak dieper in de organisatie maar het kan dan even duren voordat je antwoord krijgt.


Het gebeurt dan ook regelmatig dat Aegon naar onze stichting en de helpdesk verwijst.


Ondanks dat dit niet onder de taken van de stichting valt probeer ik daar waar mogelijk wel uitleg te geven danwel door te verwijzen via de juiste personen bij Aegon.


Mij is hedenmorgen door een Aegon medewerker verzekerd dat de "vergeten"polis van dhr Kok een op zichzelf staande fout was en dus niet voor het gehele R6005 dossier geldt.


Het staat uiteraard een ieder vrij hier opmerkingen over te maken danwel vragen te stellen.


Vanochtend al vele telefoontjes gehad van verontruste collega's die na uitleg constateerden dat zij deze polis wel uitbetaald hebben gekregen.


Het gaat te ver om hier alle polisnummers te gaan noemen met hun verleden.


Ik zet gelijk NiKo en Frits in de cc zodat ik mijn verhaal niet opnieuw hoef te doen.Met vriendelijke groet,


Bas van der Meulen


Helpdesk Havenpensioen


Tel. 010 44 88 777

 
2014-08
13 maart 2014

Beste Frits,
 
Ik heb op zolder nog een oude foto gevonden van Aneville (België ) uit 1963 waar v.l.n.r staande
Piet van Oord , Baas - Jan Bijl , Otto Holleis en Wim van Ooyen en zittend Bob van Brenkelen en ik - Henk Hill op staan.

Misschien weer leuk voor de rubriek FOTO”s

MVG Henk Hill Red.: Hartelijk dank Henk. Deze foto kenden wij inderdaad nog niet en het zal de heren die erop voorkomen (we kennen ze allemaal) vreugd doen dat die herinnering weer tot leven wordt gewekt. De plaat zal ik binnenkort toevoegen aan ons zeer uitgebreide foto-archief dat op deze site is te zien. Het is zowel verwonderlijk als verheugend dat er telkens weer foto’s opduiken van meer dan een halve eeuw oud over de leerlingen van de Havenvakschool van weleer. Mochten er meer Oud-leerlingen c.q. docenten zijn met een gevulde schoenendoos op zolder, laat ze niet verder vergelen en stuur de plaatjes op. Nogmaals bedankt.ALLE_FOTO-ALBUMS/ALLE_FOTO-ALBUMS.htmlPOST-2013.htmlshapeimage_7_link_0
2014-09
19 april 2014

Goedendag,

Mijn naam is C.J.J.Rogier ( Kees )  geboren op 27 april 1960 en Oud Leerling van de meest geweldige school van de hele wereld de Havenvakschool "Prof Rutten ",
waar ik leerling ben geweest van ongeveer 1973/74 tot en met 1978/79.
Mijn leraren waren oa Waldi Telgt, Loek Maagdenberg, Bezemer, Dekker, Scholtens en meerdere namen schieten mij nog wel te binnen.

Ik was de eerste "Hagenees"( denk ik ) op school, maar werd door zo goed als iedereen geaccepteerd.
Mijn klasgenoten waren oa Fred van Bodegom, Andre Klijssen, Johan Heinrici, Henk Ros, Rob Somers, Peter Guit, Richard van Gils, Charles van Wageningen en ook daar komen er zeker meer bij als ik er heel diep over nadenk.
Ik stroomde in de derde klas in en heb in de vierde mijn diploma Maat gehaald en ben daarna doorgegaan naar het Leerlingenstelsel, en heb daar twee jaren stages bij verschillende Haven bedrijven gevolgd. Oa bij Muller-Thomsen, Kroonvlag, Aegir en de ECT.
Daarna nog een jaar Voortgezet Leerlingenstelsel bij Kroonvlag en daar ben ik Vorkheftruck chauffeur/stuwer deck geworden.
De lessen op school zullen me altijd bijblijven, de rest van mijn leven.

Ik had het niet gered op de MAVO vooral omdat daar de gemiddelde leeftijd van de leraren en leraressen de leeftijd van mijn eigen Oma en Opa oversteeg en ik daarabsoluut niet kon aarden en niks aan mijn schoolwerk deed.
Hoe anders was dat op de Havenvakschool, de leraren die losjes met elkaar, maar ook met de leerlingen omgingen, de leuke lessen en de vele sporturen en de vreselijke leuke buitenschoolse activiteiten.
In alle jaren dat ik op school heb gezeten, ben ik op alle winter Ardennen kampen meegegaan, en ook de zomer kampen in de Ardennen waren voor mij een reden om mee te gaan.
Ik heb drie maal de Vierdaagse van Nijmegen meegelopen onder de geweldige leiding van iemand die een onuitwisbare indruk op mij heeft gemaakt, Meneer van der Wiele.
Ik heb daarna niemand meer ontmoet die me zo is bijgebleven als deze directeur. 
Het was, in mijn ogen, altijd de rust zelve en hij wist mij altijd te inspireren tot betere prestaties, zowel op school als daarbuiten.

Na mijn schooltijd heb ik een aantal maanden bij Aegir gewerkt en daarna wachtte mij een geweldige diensttijd, want 70 procent van mijn legermaatjes waren oude schoolkameraden en oud klasgenoten, dus dolle pret en heel veel gekkigheid beleeft.

Na mijn diensttijd heb ik een aantal jaren bij Kroonvlag gewerkt als Havenwerker, maar door bepaalde redenen kreeg ik daar niet de kans om door te stromen naar functies waar ik op de HVS voor had geleerd en ben na ongeveer drie of vier jaren een andere richting opgegaan.

Na wat korte andere werkzaamheden kwam ik per 1 januari 1988 bij de KLM op Schiphol terecht en daar werk ik nu nog steeds, dus al ruim 26 jaar. Mijn functie daar is Team Leider Omdraaiteams kortweg TLO genoemd, die ik heb bereikt na eerst alle daaronder gelegen functies te hebben bekleed.

Mijn functie houdt in dat ik de verantwoordelijke ben onder een vliegtuig tijdens het laden en/of lossen van alleen de vracht, post en bagage. Op dit moment werk ik op de Delta pier en dat houdt in dat ik in de Europa vloot-tak -om het zo maar te noemen-werkzaam ben. Ik krijg naar gelang nodig twee of vier man voor een machine en maak voor deze machine ook de belading die ik dan aan mijn mensen geef en die beladen naar mijn opdracht de machine. Ik heb tijdens de belading contact met de gate agent ( de instap dame boven ) en de captain en met nog veel meer afdelingen.

Ik ga zeker deze site en de Havenvakschool volgen, vooral omdat deze school zo'n belangrijk onderdeel van mijn leven is geweest.
Tot slot ben ik zeer geschokt te hebben gelezen dat de school waar IK naar toe ben gegaan gesloopt is en dus niet meer bestaat. Wat een tragedie, vooral omdat ik las dat er zoveel verloren is gegaan wat nog een andere functie had kunnen krijgen.

Terwijl ik dit allemaal schrijf komen er allemaal herinneringen terug waaronder deze, ik ben een aantal jaren geleden, ik denk tussen 1985 en 1990 op een reünie van school geweest en een gedeelte van de avond werd toen opgeluisterd door The Amazing Stroopwafels. Toen al een geweldig leuke avond en een leuk weerzien met oude klasgenoten en leraren. Door onbekende redenen is daarna het contact tussen mij en de school ( helaas ) verwaterd, maar de volgende keer dat er weer een reünie is van deze geweldige school zou ik er dolgraag bij willen zijn.

Ik hoop snel iets van U te horen en er schieten mij steeds weer nieuwe dingen te binnen nu ik dit schrijf dus heb nog genoeg te delen.

Met vriendelijke groet,

Kees Rogier


Red.: Hartelijk dank Kees voor je zeer uitgebreide mail. Wat een fijne herinneringen die zo magnifiek aansluiten bij die van vele anderen. En goed ook dat je nog namen kent van maten die tot dusver niet in ons register voorkwamen; wie weet komen daar ooit nog eens adressen en nieuwe foto’s bij. Heel bijzonder is natuurlijk ook dat je de loftrompet steekt over oud-docenten, zoals de vermaarde Hans van der Wiele. Mensen die op onze levens een onuitwisbare indruk hebben gemaakt en veel aan onze karakters in positieve zin hebben bijgeslepen zodat wij ons staande hebben weten te houden in de ingewikkelde maatschappij van nu. Fijn om te lezen. En nu op zoek naar fotomateriaal dat je best nog wel ergens zult hebben liggen.
2014-10
20 april 2014

Goedemiddag Meneer Bom,

Bedankt voor de (bovenstaande) mail. Heb mijn brief op de site gezien en vind het leuk dat er iets van mij op staat.
Ben bezig om foto's te zoeken, ook bij mijn ouders en zodra ik iets vind, stuur ik ze gelijk naar U door.
Zoals gezegd blijf ik de site volgen en hoop er nog andere oude vrienden op terug te zien.

Met vriendelijke groet,

Kees Rogier


Dag Kees,

Ik ben gewoon Frits hoor en voor mede-oudleerlingen geen meneer!
Hoop van harte dat je wat foto’s vindt, ook al omdat er over de jaren zeventig gek genoeg minder is vastgelegd dan gedurende de decennia daarvoor.

Hartelijke groet,

Frits BomPOST-2013.html
2014-12
25 april 2014

Beste Frits,

Het heeft even geduurd maar dan hier bij toch nog twee foto's die ik nog gevonden heb.
Op alle twee de foto's sta ik links en de rechter is Floor van der Spoel.
Deze zijn van de kampen in Drente. Vertrouw er op dat je hier weer wat heb voor de aanvulling van het grote foto album.

Groet,
Jos Gerdes

Red.: Gelukkig is er van de buitenschoolse activiteiten (maar wel alles door de Havenvakschool georganiseerd) veel fotomateriaal bewaard gebleven zoals ook uit deze twee plaatjes blijkt. Bedankt daarvoor Jos. Ze zullen binnenkort aan ons grote fotoarchief worden toegevoegd. Beschik jij (of iemand anders) trouwens nog over een (e-mail)-adres van je maat Floor van der Spoel van destijds? Wij kennen hem tot dusver alleen van naam.POST-2013.html
2014-11
23 april 2014

Hallo, 

ik heb het boek HET OUDE STUKGOED aangeschaft ook al om de reden dat ik vanaf de Havenvakschool mijn leven lang in de haven heb gewerkt en alle lagen van het havenwerk heb doorstaan.

Maar één aanmerking van mijn plaats is dat ik al werkte op de eerste Lashboot die in Rotterdam en in de Waalhaven aankwam de “ms Acadia Forrest”, welke ook nog is bezichtigd door toenmalige burgemeester Thomassen van Rotterdam.
We kregen daarvoor zelfs nog aparte overals aan met op de rug het embleem van ”Rotterdam Terminal”.

Door de bedrijfsleider, Dhr. Ideler van Rotterdam Terminal, werd ons gevraagd als de televisie er is mag je gerust je rug naar de TV draaien zodat ze de naam van de stuwadoor kunnen zien - een reclame waar we niet voor werden betaald maar het toch wel deden. 

Mijn opmerking is nu dat er nooit in het luik voor de brug, zoals in het boek ten onrechte staat, Tapioca meel is geladen. Dat kon ook niet want dit was het luik dat werd gebruikt voor het provianderen van de bemanning. Het eten en drinken ging dus langs deze weg naar de proviand afdeling (koel en vrieskamers).

En er werd geladen met “op en overs” aan boord. Dus zowel aan dek aan stuur- en bakboord; langs de bakken (zoals wij die lash-bakken noemden) en de railing. Daar aan dek zaten mansgaten waarlangs een paar jaar de ballast tanks benut werden voor het verschepen van granen.
 
Maar bij de andere schepen zoals het “ms Atlantic Forrest” ,”Bilderdijk” en het later vergane Duitse schip “ms Munchen” is die werkwijze niet doorgezet ook al om dat de GEM moeite had om de lading het uit die tanks te krijgen. 
 
Want regelmatig gebeurde het dat de zuigpijpen kapot gereden werden door de grote kraan voor die bakken. De GEM heeft toen nog van ellende de zuigpijpen aangepast met een soort S bocht en/of een knik erin zodat de kraan die aan dek reed voor de bakken die dingen niet steeds naar de kloten hielp. Die rechte pijpen moesten voor die aanpassing namelijk steeds opzij gehaald worden anders kon de kraan er niet langs met de Lash-bakken.

Het heeft ook niet lang geduurd dat graanvervoer op die manier.
Maar ondanks deze mededeling is het een bekend en leuk boek wat de herinneringen steeds weer ophaalt’.
 
izaak Huizinga

oud werknemer van ;
Rotterdam Terminal na fusie 
Maas Rijn          na fusie 
R H P M en op het laatst samen gegaan met MULTI TERMINAL pier 2 waalhaven 
daarvandaan met de VUT 


Red.: Beste Izaak. Heerlijk als het fantastische boek “Het Oude Stukgoed” van Chris Vennix goed wordt gelezen en er op details wordt gereageerd. Het lijkt ons niet van levensbelang of dat luik nu voor de proviandering of ook voor bulklading zoals Tapiocameel werd gebruikt, maar als dat laatste echt niet het geval was zal Chris zich daar zonder moeite bij neerleggen. 
Met zijn overstelpende hoeveelheid feiten en gegevens die hij aan ons overlevert zal best wel hier en daar iets genuanceerd moeten worden. Dat doet overigens niets af aan de geweldige prestatie van Vennix om het Oude Stukgoed zo volledig in kaart te brengen, voordat niemand meer weet hoe het allemaal was. En dankzij jouw bijdrage wordt het nu dus nog waardevoller en correcter.POST-2013.html


2014-13

30 april 2014


Beste Frits,


Graag wil ik je bedanken voor de lovende woorden en mooie recensie van het boek "Het oude stukgoed". 


Evenals jij heb ook ik iets met de Rotterdamse haven, en met name met die haven welke thans nauwelijks nog zichtbaar is. Rondvarend door de haven zien we niet meer wat we nog zo graag hadden willen zien. De vooruitgang, het voortschrijden van de techniek en nieuwe ideen over havenarbeid hebben het uiterlijk van de haven sterk veranderd. Indrukwekkend en imponerend is de moderne haven nog steeds, net als vroeger.


Het zijn echter gevoelens van nostalgie welke je overkomen wanneer je de veranderde moderne haven, zeker de stadshavens, nu ziet. Wanneer je zo lang in die dynamische, drukke en rusteloze havensfeer hebt mogen werken, is dat denk ik een deel van je leven geworden. Met een, lichtelijk onderdrukt, gevoel van trots kijk je dan naar wat er in de afgelopen jaren is bereikt in en door de Rotterdamse haven.


Het is dan ook met een gevoel van waardering voor al diegenen, en collega,s welke in die haven hun brood hebben verdiend en de Rotterdamse haven het predikaat : "de grootste haven ter wereld [1962-2004]" hebben bezorgd. Dat, en de gedachte dat dit stuk havengeschiedenis niet verloren zou mogen gaan hebben mij gemotiveerd om het boek "Het oude stukgoed" te schrijven.


Nogmaals hartelijk dank.

Met vriendelijke groet, Chris Vennix. 
Red.: Nogmaals mijn complimenten voor je schrijfwerk beste Chris. Wat schuilt er in ons oud-havenwerkers toch reusachtig veel talent in allerlei andere richtingen dan louter het laden en lossen van schepen. Je bent er een voortreffelijk voorbeeld van want het resultaat van je boek laat zien dat het vroegere stigma dat die bootwerkers niks anders konden dan zuipen en vloeken altijd al verkeerd is geweest. Onkunde en desinteresse in het echte werk op de schepen waar jij en tienduizenden anderen zo voortreffelijk een vak hebben uitgeoefend waren er de oorzaak van. En nog steeds wordt er meesmuilend gedaan over het werk van vroeger en kan men maar zelden respect beluisteren in wat de bootwerker, havenarbeider, havenwerker de afgelopen 150 jaar in werkelijkheid  heeft betekend voor de stad en de groei van de havens.

Daarom is je boek zo waardevol. Bedank ervoor.


Frits Bom

Zie voor de recensie: Het Oude Stukgoed

 
2014-14
21-07-2014

Hallo Frits,

Tot mijn verbazing blijkt dat de Havenvakschool Waalhaven niet is afgebroken. Ik ging op google kijken wat de fietsafstand tussen school en woonhuis is. En wat blijkt, volgens google is de school er nog. Kijk maar op deze link;erg verrassend maar wel leuk.
Groet, Henny Hartog

Red.: Dank voor de tip Henny. Deze is zowel erg grappig als onthutsend. Google werkt met streetview-plaatjes die tenminste al zes jaar oud zijn. Daar waar de superprovider er met zijn zoekmachines elke seconde prat op gaat de snelste communicator in het universum te zijn, blijkt er bij deze dienst van een logheid sprake die zijn weerga niet kent. Het is zelfs een gevaarlijke dienst omdat er t.b.v. miljoenen geïnteresseerden zeer verouderde illustraties worden gepresenteerd die de schijn van actualiteit hebben. Belanghebbenden van wat er op te zien is kunnen op deze wijze ernstig worden gedupeerd, bijvoorbeeld bij verkoop van panden, bestemmingsplannen etc. etc..

In ons geval zijn wij er behoorlijk blij mee omdat hiermee de Havenvakschool (Waalhaven) zoals die wij ons herinneren een soort eeuwigheidswaarde heeft gekregen die ons wel bevalt. Bovendien zijn de plaatjes heel fraai van kwaliteit. Bedankt dus Henny, eigenlijk zou er voor het nieuwe STC-gebouw aan de Walhaven z.z.18 een grote display dienen te verschijnen met daarop deze foto tot enkele vierkante meters uitvergroot met de ondertitel “DE HAVENVAKSCHOOL - zoals het eens was, en goed was”.https://www.google.nl/maps/@51.878461,4.448511,3a,60.8y,168.69h,96.35t/data=!3m4!1e1!3m2!1sp5McXK7scvlB9mk3zFjiSQ!2e0?hl=nlhttp://livepage.apple.com/
2014-15
1 augustus 2014

Geachte meneer, mevrouw,
 
Mijn broer Georg Amelung geboren 21 augustus 1956 en overleden 1993 heeft ook als leerling op de haven- en vervoersschool Jan Bax gezeten. Ik mis zijn naam op de leerlingenlijst, waarvan akte.
 
Met vriendelijke groet,
 
Irene Amelung

Red.: Ook al heeft het overlijden al een poosje geleden plaatsgevonden, het is toch altijd weer een schok als er iemand in wordt herkend die in je geheugen nog levendig en volop aanwezig is. Niettemin hartelijk dank mevrouw Amelung dat u de oud-leerlingen/docenten van de Jan Backx op het afscheid van Georg hebt attent gemaakt. Wij voegen zijn naam toe aan de namenlijst op deze site.ALLE_NAMEN.htmlPOST-2013.htmlshapeimage_12_link_0
2014-16
22 augustus 2014

Een hele goedendag,
 
Ik wilde gaarne aan u bekend maken dat ik mede leerling was op de Jan Backx. In het jaartal 73/74/75 Ik weet nog wel wat namen uit die tijd omtrent leerlingen waarmee ik in de klas heb gezeten: 
Astrid Vos. Arno Meier, Jan Koopmans, Wil van Muiden, Karin Rouwen.

Dit zijn  ze zover ik me nog kan herinneren.
 
groetjes, Dirk Scheffer
 
Red.: Dank Dirk voor je melding. De bovengenoemde personen zijn toegevoegd aan ons namenregister. Misschien zijn er nog mogelijkheden ook hun e-mailadressen te achterhalen?ALLE_NAMEN.htmlPOST-2013.htmlshapeimage_13_link_0
2014-17
7 september 2014

Hallo Frits,

Leuk dat het boekje van Chris op de site staat.
Ik ken Chris heel erg goed vanuit het Havenmuseum en weet dat hij je de meest leuke verhalen kan vertellen over de haven.
Zeker een aanwinst op deze site.

Groetjes,
Cor Tieman
Vrijwilliger Graanzuiger 19

Red.: Tja, en dan te bedenken dat er over die prachtige graanzuiger die jij mede onderhoudt ook al een klein boekje zou kunnen worden geschreven. Al was het alleen maar over de sociale omstandigheden in de tijd dat deze ooit in gebruik werd genomen en de weerstand van veel bootwerkers omdat deze een gevaar opleverde voor de werkgelegenheid. Een ideetje misschien Cor? Fijn dat je het boek van Chris ook zo waardeert!POST-2013.html
2014-18
8 september 2014

Dag allemaal. Ik weet nog wel dat we de “drumband” hadden en dat we op sommige avonden ook op school wel eens moesten spelen, ik (Chris de Vries) trommeltje, en Joop van der Hor, grote trom en Dick Coppens (groot/klein?) en naar ik me meen te herinneren, Frans van Bienne trompet, tijdens avond voor de ouders.
Na ons getrommel liepen we langs de achterkant van de kantine (vanaf sintelbaan langs gymzaal) alwaar de “prijzen” taarten (voor weet ik veel) op de bank stonden. Even deksel omhoog, hand over taart, mm slagroom. Komt meneer v/d Wiele eraan van ander kant!! Hand met slagroom in broekzak (uniform van de band) en een wederzijds: goedenavond! Nooit meer iets over gehoord, maar blijft me wel bij.
 
M.vr.gr.Chris de Vries

Red.: Mooie tijden met die drumband. En dan te weten dat er bij de Havenvakschool nog een heuse harmonie aan vooraf is gegaan. De instrumenten daarvoor (een waarde van ca. 50.000 gulden) werden halverwege de jaren vijftig geschonken door de gemeente Rotterdam. Helaas aan dat orkest kwam na een aantal jaren weer een einde en het is altijd onbekend gebleven waar die kostbare instrumenten uiteindelijk terecht zijn gekomen. Iemand een idee?POST-2013.html
2014-19 (vervolg op 2014-18)
9 september 2014

Hallo,

Van 1969 tot 1973 ben ik Tamboer Maître geweest van de drumband. Toen ik van school ging waren alle instrumenten er nog maar waren op dat moment al aan vervanging toe. Geen idee of dit ook nog is gedaan. Ik weet nog wel dat meneer van der Wiele een fan was, en trots was op zijn drumband. Ik herinner mij vooral de warme intocht van de vierdaagse in Nijmegen in 1972.

Hans de Waal.

Verstuurd vanaf mijn iPad

Red.: Fraaie herinneringen Hans, maar ik doelde niet zozeer op het instrumentarium van de HVS-drumband, maar op al die kostbare instrumenten van de harmonie die er enkele jaren aan vooraf is gegaan; de saxen, trompetten, (ventiel)trombones, klarinetten etc. etc.. Mogelijk is dat allemaal weer keurig ingenomen, maar daarover weet tot op dit moment in al die jaren (op deze plaats) niemand zich meer iets te herinneren. Het kan toch niet waar zijn dat deze allemaal bij het groot-vuil zijn gezet.
Kortom, wie weet deze kennislacune te vullen.POST-2013.html
2014-20
11 september 2014
En toen kregen we vandaag door John de Visser zomaar 20 kleine fotootjes toegezonden van de toenmalige Jan Backx (1967), niet de beroemde havenondernemer, maar het havenopleidingschip Havenvakschool nr. 3 (naar hem genoemd) dat aangemeerd lag aan de Parkkade. Daarvoor heette het schip Cicilia. Honderden jongens “en meisjes” werden hier opgeleid voor een beroep in de haven, totdat het schip financieel niet meer viel te exploiteren en plots was het weer verdwenen (met een minimum aan publiciteit).POST-2013.html
2014-21
17 december 2014

Hallo Frits Bom

Mijn naam is Frans Beudeker.
Ook ik heb van af 1958 tot 1964 op de Havenvakschool gezeten.
Van af 1964 tot 1977 in vaste dienst bij Thomsen’s Havenbedrijf.
Daarna verhuisd naar Alkmaar.
Mijn adresgegevens sluit ik hierbij in.

F.H.Beudeker

Red.: Dat is toch heel wat beste Frans om na een halve eeuw weer van je te horen. Wij kennen elkaar nog uit de tijd van Thomsen, maar zeker ook van de Havenvakscholen aan de Maashaven en Waalhaven. Daar zullen we elkaar wel eens in de weg hebben gelopen. Ik voeg je gegevens toe aan onze namenlijst en ben ervan overtuigd dat vele anderen het een aangenaam signaal vinden na al die tijd weer van je te vernemen. Als je nog meer namen van maten kent van de vroegere HVS die niet in de namenlijst voorkomen laat ze weten.

Groet,

FritsPOST-2013.html
2014-22 
17 december 2014

Hallo, zie de foto van de Maashaven en daarop rechts Katendrecht.
 
Boven in de Midden zie je de 2 dwarse loodsen van Thomsen’s Havenbedrijf,
Daar is de Havenvakschool afd.Praktijklessen begonnen met, Metaal, Houtbewerking, Knopen en Splitsen van touw en staaldraad + materiaalkennis en Heel Heel veel sportlessen maar liefst 13 uur in de week dit was super.
(hoefde je niet te leren)
En de eerste theorielessen van de Havenvakschool werden in de stad gegeven in het gebouw van Schenker aan de Willembuytenwegstraat.
Het gebouw bestaat nog steeds met de naam Schenker erop.
Dit is zomaar een anekdote van mij persoonlijk toen ik deze foto zag.
En die school is de grondlegger van wat ik allemaal hebt bereikt met, doorzettingsvermogen. haha.

John

Red.: Tja, en welke John zou dit nu wezen die in staat is om de verste oudhoek van de Havenvakschool weer tot leven te wekken. Laten wij er maar een raadseltje van maken. Overigens, dat van de Willem Buitenwegstraat klopt. Toen da barakken aan de Maashaven nog niet klaar waren, hadden zich al leerlingen aangemeld voor een Havenvakopleding en die werden daar voorlopig opgevangen.
Fraaie foto John. Pure nostalgie.

POST-2013.htmlshapeimage_19_link_0