HET OUDE STUKGOED
GRATIS  VOOR ALLE BEZOEKERS DEZE SITE
 

Met trots en dankbaarheid is het mij een voorrecht op deze plaats op deze site te kunnen/mogen publiceren het onlangs verschenen boek “Het oude Stukgoed” van oud havenwerker Chris Vennix zoals dat werd uitgebracht bij de uitgeverij Coolegem Media (directeur Hans Coolegem).


Zowel Chris Vennix als Hans Coolegem zagen er meteen het grote belang van in nadat ik ze daarom had verzocht. Immers, het thema “het oude stukgoed” past als geen ander onderwerp bij dit domein van de Havenvakschool.


Immers, als er elders al in historische geschriften waarheidsgetrouwe gebeurtenissen, belevenissen en reconstructies te lezen zijn over wellicht de boeiendste periode uit de geschiedenis van de Rotterdamse haven, zijn die meestal afkomstig van wetenschappers, pseudo-historici of andere  geïnteresseerden die zelf nooit in de haven hebben gewerkt doch er veel naar hebben gekeken, van hebben gehoord of over over hebben gelezen van weer anderen die het werk zelf niet deden.


Dat is bij Chris Vennix anders. De voormalig scheepscontroleur tekende uit eigen waarneming zoveel op dat het nauwelijks te bevatten valt, zelfs niet voor ingewijden, met als kroonjuweel het laatste hoofdstuk “Stukgoedstuwadoors” met een zeer compleet en uiterst gedetailleerd overzicht van al die fusies, samenwerkingsverbanden, nieuwe en oude stuwadoors uit de twee helft van vorige eeuw. Zo compleet valt het echt nergens terug te vinden. Het sluit daarom ook nog voortreffelijk aan bij andere “gratis” boeken die op deze site zijn te vinden en de periodes behandelen die aan het bestek van Het Oude Stukgoed voorafgingen, zoals de eveneens de op deze plaats gratis boeken ”Bootwerkers”, de “Havenman”, “Geschiedenis van de Havenarbeid”, en de aanbieding van de 4 uur durende Dvd-documentaire “150 jaar Havenarbeid” van ondergetekende.


Dat alles bij elkaar maakt deze Havenvakschool-site tot de meeste omvangrijke bron van kennis van de Havenarbeid in Rotterdam. Niet alleen plaatjes van fraaie en indrukwekkende schepen...maar vooral de arbeid zelf zoals deze werd beleefd en opgetekend door de werkers zelf; zakkendragers, bootwerkers, havenarbeiders, havenwerkers - want zij waren het die Rotterdam maakten tot wat het was en werd, zonder dat de stad er ooit een fatsoenlijk beeldje of sculptuur in de gemeente voor over had. Schande.


Koester ook daarom dit domein, de immense hoeveelheid informatie en dus ook dit boek.


Immers, het zou dus jammer zijn als die gigantische hoeveelheid informatieve, humoristische, sociale en economische informatie verloren ging in louter een boek dat, zoals alle overige boeken, op termijn niet meer in de schappen valt aan te treffen vanwege “uitverkocht” of slijtage van de tijd.


Het is te prijzen dat auteur en uitgever het risico nemen het geheel hier te laten publiceren omdat dit zou kunnen betekenen dat geïnteresseerden het dan niet meer nodig vinden de papieren versie aan te schaffen. Immers, men leest het hier voor noppes, inclusief alle fraaie illustraties. Echter, voor wie echt geïnteresseerd is, is deze manier van publiceren onvoldoende. Elke (oud)havenbetrokkene behoort het fysieke boek toch ook op een prominente plaats in huis te hebben.Frits Bom          (lees het boek op deze site)*******************


Wil men, juist omdat de inhoud hier aanleiding toe geeft,

HET OUDE STUKGOED, toch liever in boekvorm in huis hebben.


Kopen dus: dat kan bij WWW.COOLEGEM-MEDIA.NL  (€ 16,95), of anders BOL.COM (vandaag besteld morgen al in huis), of bij diverse boekwinkels.

MAAR WILT U HET EERST HIER INZIEN, EN WEL COMPLEET:
 

HET COMPLETE BOEK HET OUDE STUKGOED”

HIER GRATIS